Polisolokaty – odzyskanie opłat likwidacyjnych

Od 2012 r. pomagamy Naszym Klientom w sporach z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi związanymi z odzyskaniem opłat likwidacyjnych oraz innych opłat pobranych przez Ubezpieczyciela.

Zazwyczaj pierwszym pytaniem Naszych Klientów jest: czy walka w sądzie z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi jest trudna?

Wbrew obiegowej opinii spory z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi są sporami trudnymi i wielowątkowymi. Dlatego też Nasza Kancelaria do każdej sprawy podchodzi w sposób indywidualny.

W toku postępowania Towarzystwo Ubezpieczeniowe powołuje szereg dowodów świadczących o tym, że polisolokaty nie naruszają obowiązujących przepisów tj. z zeznań świadków (agenta ubezpieczeniowego, aktuariusza), dowód z opinii biegłych. Dodatkowo w ramach argumentacji prawnej Towarzystwa Ubezpieczeniowe powołują opinie prawne autorytetów z dziedziny prawa ubezpieczeniowego oraz stanowiska organizacji ubezpieczeniowego samorządu

Powyższe sprawia, że walka w sądzie o odzyskanie środków z polisolokaty jest sprawą złożoną, która w większości przypadków powinna być prowadzona przez osoby z doświadczeniem oraz odpowiednią wiedzą merytoryczną.

Dlatego oddanie w sprawy w ręce profesjonalistów przyspieszy oraz ułatwi dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Na powyższe ma wpływ fakt, iż na rynku istnieje kilkaset różnego rodzaju umów mających charakter polisolokat. Również zmieniające się na przestrzeni lat interpretacje prawne w zakresie charakteru umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym powodują, iż proces o odzyskanie pobranych nienależnie opłat jest skomplikowany.

Jako doświadczeni pełnomocnicy kwestionujemy:

  • Zapisy umowne dotyczące opłat likwidacyjnych, opłat administracyjnych, opłat od wykupu itp.,
  • Zapisy umowne dotyczące ustalania wartości jednostek funduszu kapitałowego – co wpływa na wartość zainwestowanych środków,
  • Zapisy umowne dotyczące ustalania wartości wykupu,
  • Zapisy umowne dotyczące ustalania wartości stanu konta po rozwiązaniu umowy.

Pomagamy w:

  • Postępowaniu mediacyjnym,
  • Postępowaniu w sprawie rozwiązania polisolokaty,
  • Postępowaniu sądowym,
  • Postępowaniu egzekucyjnym.

Oferujemy bezpłatną analizę dokumentów związanych z zawartą umową.

Sprawdź Nas !

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190