ADWOKAT OD SPRAW KARNYCH

Skontaktuj się z nami i uzyskaj analizę prawną swojej sprawy

Prawo karne – pomoc adwokata

Sprawy karne z uwagi na swoją specyfikę powinny być zawsze traktowane z bardzo dużą ostrożnością. Dotyczy to już ich początkowego etapu, ponieważ zaniedbania i błędy mogą skutkować poważnymi problemami.

To właśnie ze względu na to, tak ważna staje się pomoc prawna, jakiej udzielić może doświadczony adwokat. Od spraw karnych jest nim powszechnie określany – karnista. To właśnie taka osoba jest specjalistą w dziedzinie prawa karnego.

ZADZWOŃ DO NAS

Adwokat Piotr Markowski
Radca prawny Piotr Michałowski

NAPISZ DO NAS


   

   

  Reprezentujemy wszystkie strony postępowania karnego

  Kancelaria adwokacka kieruje swoje usługi zarówno dla osób fizycznych, które poszukują obrońcy w sprawach karnych, jak i do firm zagrożonych przestępczym działaniem osób trzecich, których interesy w jakiś sposób zostały naruszone.

  Dzięki usługom kancelarii adwokackiej, możliwe staje się reprezentowanie wszystkich stron postępowania karnego, na każdym jego etapie. Dotyczy to między innymi pokrzywdzonych, podejrzanych, oskarżonych, oskarżycieli posiłkowych i powodów cywilnych.

  Zakres usług obejmuje doradztwo, jeszcze przed wszczęciem postępowania przygotowawczego, reprezentowanie i obronę klientów przed sądami wszystkich instancji, a także pomoc w sporządzaniu zawiadomień o przestępstwie i przeciwdziałanie w stosowaniu aresztu wobec klientów kancelarii.

  Prawo karne – pomoc w zakresie:

  • kompleksowych porad prawnych,
  • obrona w sprawach karnych, wykroczeniowych oraz karnoskarbowych,
  • obrona w postępowaniu wykonawczym, również w sprawach o:
   • odroczenie wykonania zasądzonej kary,
   • udzielenie przerwy w ramach wykonywanej kary,
   • warunkowe i przedterminowe zwolnienie z konieczności odbycia reszty kary,
   • zarządzenie wykonania kary,
   • wykonywanie kary w ramach systemie dozoru elektronicznego,
  • sporządzanie dowolnych pism procesowych, w tym również
   • zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
   • zażaleń, apelacji, kasacji,
   • prywatnych aktów, prywatnych aktów oskarżenia,
   • powództw cywilnych w zakresie postępowania karnego (tzw. powództw adhezyjnych),
   • wniosków – w postępowaniu wykonawczym.
  • wszczynaniem w imieniu osób pokrzywdzonych przestępstwem odpowiednich  postępowań karnych,

  Nasze usługi świadczymy zarówno po stronie obrony, jak i oskarżenia.

  Szerokie spektrum spraw karnych

  Kancelaria adwokacka zajmuje się szerokim spektrum spraw karnych. Wszystkie pospolite przestępstwa, do których zalicza się na przykład kradzież, rozbój, przywłaszczenie lub zniesławienie, zalicza się do najszerszej kategorii, jaką są zwykłe sprawy karne.

  Przedsiębiorcy i właściciele firm mogą spotkać się z sytuacjami obejmującymi przepisy prawa karno-skarbowego. Kancelaria adwokacka zapewnia działania w zakresie obrony z uwzględnieniem specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności dużą wagę przykłada się do tego, by czynności w jak najmniejszym stopniu wpływały na renomę firmy.

  Sprawy związane z wykonywaniem wyroków

  Kolejną kategorią są sprawy związane z wykonywaniem wyroków. Sprawy karne wykonawcze zawierają wszelkie kwestie związane z karą pozbawienia wolności, grzywny lub też obowiązków nakładanych przez sąd w postaci chociażby prac społecznych. Skazani objęci są fachową pomocą kancelarii w postaci doradztwa, przy sporządzaniu wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w wykonaniu kary, odroczenie w wykonaniu kary, czy też rozłożenie grzywny na raty.

  Sprawy wykroczeniowe

  Sprawy o najmniejszej szkodliwości społecznej noszą miano spraw wykroczeniowych. Pomimo tego, taki rodzaj spraw może być niezwykle dolegliwy dla sprawcy. Przykładem może być fakt, iż większość kolizji jest rozpatrywana właśnie w postępowaniu wykroczeniowym.

  Obrona w postępowaniu wykonawczym

  Kancelaria adwokacka oferuje klientom aktywną obronę w postępowaniu przygotowawczym. Można również uzyskać fachową poradę na temat tego, jak należy sporządzić zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia oraz jak uzyskać wypłatę z OC sprawy. Kancelaria zajmuje się również sporządzaniem apelacji oraz wszelkich innych pism, niezbędnych w sprawach wykroczeniowych.

  Kancelaria adwokacka działa na bazie zaufania klientów. Prezentowane są różne możliwości rozwiązania danego problemu. Dodatkowo dużą uwagę przywiązuje się do poufności. Wszelkie dane dotyczące klienta i jego sprawy, z pewnością będą w pełni bezpieczne.

  Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190