WINDYKACJA SĄDOWA

&

Skontaktuj się z nami aby uzyskać analizę prawną swojej sprawy

Specjalizujemy się m.in. w następujących rodzajach spraw:

  w imieniu Klienta składamy pozew o zapłatę, prowadzimy korespondencję w trakcie trwania procesu z Sądem oraz przeciwnikiem, reprezentujemy Klienta podczas rozprawy,

   w imieniu Klienta składamy wniosek egzekucyjny, prowadzimy korespondencję z komornikiem, występujemy do Sądu z wnioskiem o wyjawienie majątku dłużnika.

    analizujemy podstawy roszczenia, wzywamy przeciwnika do zapłaty lub wykonania innego obowiązku, prowadzimy z przeciwnikiem negocjacje zmierzające do zawarcia porozumienia,

    Zadzwoń do nas

    Adwokat Piotr Markowski
    Radca prawny Piotr Michałowski

    Napisz do nas


      

      

     Pomożemy w rozwiązaniu problemu z windykacją

     • Prześlij nam swoje zapytanie w zakresie sprawy dotyczącej windykacji sądowej opisując przy tym czego sprawa dotyczy i jakie masz roszczenia,
     • Wraz z opisem sprawy prześlij Nam dokumenty w postaci skanów, które określają przedmiot windykacji sądowej,
     • Opisz czy próbowałeś rozwiązać sprawę w sposób polubowny i jak był skutek podjętych działań,
     • Po otrzymaniu opisu sprawy oraz dokumentów skontaktujemy się celem przedstawienie propozycji działania,

     Na czym polega windykacja sądowa?

     Windykacja to zbiór czynności, których bezpośrednim celem jest doprowadzenie dłużnika do spłacenia wierzytelności zaciągniętych u wierzyciela. Wobec dłużnika można zastosować dwa rodzaje windykacji. Jedną z nich jest windykacja polubowna, czyli monitorowanie dłużnika i jednoczesne pertraktowanie możliwości wyrównania zobowiązań finansowych.

     Windykacja sądowa następuje najczęściej w sytuacji, gdy windykacja polubowna nie przynosi zadowalającego skutku. Windykacja sądowa ma doprowadzić do uzyskania wyroku zapłaty lub też nakazu zapłaty i jeżeli poprowadzi do klauzuli wykonalności, zostaje tytułem wykonawczym skutkującym finalną egzekucją komorniczą.

     Podstawowym problemem windykacji jest nieuiszczone zobowiązanie finansowe. Najprostszym przykładem takiej sytuacji może być po prostu nieopłacona faktura. Gdy pierwsza próba egzekucji długów, czyli windykacja polubowna, nie zadziała, narzędziem działania jest windykacja sądowa. Warto jednak udokumentować próby ugodowego rozwiązania sytuacji, jako dowód zastosowania i wyczerpania wszystkich środków polubownych.

     Procedura windykacji

     Podstawą odzyskania długu jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego. W tym celu ma miejsce odpowiednie postępowanie sądowe – którego celem jest uzyskanie nakazu zapłaty lub wyroku. Kolejnym etapem jest postępowanie klauzulowe, które odbywa się na wniosek wierzyciela i dzięki niemu istnieje możliwość uzyskania klauzuli wykonalności. Jest ona niezbędnym elementem do wszczęcia egzekucji komorniczej.

     W dalszym toku działania komornik ma możliwość zająć dłużnikowi część wynagrodzenia za pracę, przy tym pozostawiając minimum socjalne lub też skierować egzekucję do środków finansowych (na przykład zajęcie aktywów na koncie) czy zająć środki trwałe (np. nieruchomości, maszyny, itd.). Wszystko to w ramach egzekucji komorniczej, która jest ostatnim etapem windykacji sądowej.

     Podczas gdy przy pierwszym etapie windykacji, wierzyciel może osobiście starać się o polubowne rozwiązanie sytuacji, tak też podczas windykacji sądowej może okazać się niezbędna wiedza i pomoc prawna. Przejęcie tych obowiązków windykacyjny przez naszą kancelarię pozwoli na sprawne spłacenie wierzytelności przez dłużnika, i tym samym, podjęcia dalszych kroków celem zamknięcie sprawy wierzyciela.

     Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190