WINDYKACJA POZASĄDOWA

&

Skontaktuj się z nami aby uzyskać kompleksową analizę prawną

Windykacja pozasądowa – polubowne odzyskanie należności

Płynność i stabilizacja finansowa niezaprzeczalne dają poczucie bezpieczeństwa. Czasem możne je stracić zupełnie nie ze swojej winy. Nie trzeba wiele, wystarczy nieterminowość kontrahenta w spłacaniu płatności, czyli niestety rzecz dość powszechna. Dlatego warto pomyśleć o tym, co możemy zrobić, aby zabezpieczyć siebie, swoich bliskich oraz swoje mienie.

Bezpośrednim celem działań windykacyjnych jest doprowadzenie dłużnika do spłacenia wierzytelności zaciągniętych u wierzyciela. Próby polubownego rozwiązania zaistniałej sytuacji, bez odwołania się do instancji sądu, to tak zwana, windykacja pozasądowa. Windykacja sądowa jest kolejnym sposobem egzekucji długów i następuje najczęściej wtedy, gdy windykacja pozasądowa okazała się bezskuteczna.

Zakres czynności windykacyjnych

Windykacja pozasądowa to szereg czynności, których celem jest wynegocjowanie z dłużnikiem dogodnych warunków spłaty zaległej kwoty, przy jednoczesnym uniknięciu kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Z naszego doświadczenia wynika, że taki rodzaj działań jest skuteczny w przypadku wyrażenia woli współpracy przez dłużnika lub też, gdy zdaje sobie on sprawę z możliwości zwiększenia zadłużenia poprzez postępowanie sądowe oraz egzekucyjne.

Działania naszego specjalisty mają doprowadzić do bezkonfliktowego i sprawnego rozwiązania sprawy poprzez użycie odpowiednich narzędzi. Zajmujemy się sporządzeniem i wysłaniem odpowiedniej dokumentacji, kontaktem telefoniczny, negocjowaniem umów i kontrolowaniem ich realizacji, wpisem do rejestru dłużników czy przygotowaniem postępowania sądowego.

Dbamy o kulturę i dobre relacje. Kładziemy duży nacisk na utrzymanie pozytywnych relacji z dłużnikami, dbamy o pozytywny wizerunek Twojej firmy. Działamy zawsze zgodnie z etyką zawodową oraz przepisami ochrony dóbr osobistych.

Z nami odzyskasz swoje pieniądze – sprawnie, profesjonalnie i z kulturą.

Zadzwoń do nas

Adwokat Piotr Markowski
Radca prawny Piotr Michałowski

Napisz do nas


     

     

    Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190