O nas – poznajmy się

PARTNERZY ZARZĄDZAJĄCY:

PIOTR MARKOWSKI

adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu, specjalizuje się w obsłudze krajowych podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży TSL. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz organami ścigania, w szczególności w sprawach cywilnych, rodzinnych i pracowniczych. Z powodzeniem uczestniczył w opracowaniu wielu opinii i ekspertyz prawnych, w tym w zakresie badania stanu prawnego nieruchomości oraz przedsiębiorstw (due diligence). Przeprowadził szereg transakcji sprzedaży nieruchomości. Na co dzień pasjonat piłki nożnej oraz wędkowania.

PIOTR MARKOWSKI

adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu, specjalizuje się w obsłudze krajowych podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży TSL. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz organami ścigania, w szczególności w sprawach cywilnych, rodzinnych i pracowniczych. Z powodzeniem uczestniczył w opracowaniu wielu opinii i ekspertyz prawnych, w tym w zakresie badania stanu prawnego nieruchomości oraz przedsiębiorstw (due diligence). Przeprowadził szereg transakcji sprzedaży nieruchomości. Na co dzień pasjonat piłki nożnej oraz wędkowania.

PIOTR MICHAŁOWSKI

Radca prawny z bogatym doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej podmiotów z branży TSL, prowadzenia sporów sądowych oraz windykacji należności. Doradza przy projektach inwestycyjnych, w szczególności w zakresie obrotu nieruchomościami oraz odpowiedzialności cywilnej za wady nieruchomości. Specjalizuje się również w prawie gospodarczym, prawie kontraktów handlowych oraz prawie konsumenckim. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Na co dzień fan piłki nożnej oraz fotografii górskiej.

PIOTR MICHAŁOWSKI

Radca prawny z bogatym doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej podmiotów z branży TSL, prowadzenia sporów sądowych oraz windykacji należności. Doradza przy projektach inwestycyjnych, w szczególności w zakresie obrotu nieruchomościami oraz odpowiedzialności cywilnej za wady nieruchomości. Specjalizuje się również w prawie gospodarczym, prawie kontraktów handlowych oraz prawie konsumenckim. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Na co dzień fan piłki nożnej oraz fotografii górskiej.

NASZE WARTOŚCI:

Okazujemy szacunek dla indywidualności

Jesteśmy pełni pasji aby wygrywać

Zapewniamy ochronę prawną Tobie i Twojemu biznesowi

Łatwo przystosowujemy się do zmian

Współpraca oparta na dobrych relacjach

Rozwój i dążenie do doskonałości

KALENDARIUM:

1990

połączenie 2 indywidualnych kancelarii prawnych Partnerów Zarządzających i założenie kancelarii prawnej Markowski & Michałowski Kancelaria Prawna S.C.

1990

rozpoczęcie indywidualnej praktyki radcy prawnego Piotra Michałowskiego i założenie kancelarii prawnej Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Michałowskiego

1990

rozpoczęcie indywidualnej praktyki adwokata Piotra Markowskiego i założenie kancelarii prawnej Kancelaria Adwokacka Piotr Markowski

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. dalej „RODO) – Kancelaria przedstawia poniżej informację, stanowiącą realizację obowiązku zawartego w art. 13 RODO.

  1. Administratorem Państwa danych będzie adwokat Piotr Markowski i radca prawny Piotr Michałowski prowadzący Kancelarię prawną pod firmą: Markowski & Michałowski Kancelaria Prawna S.C. ul. J. Matejki 32/33 lok. 1 (60 – 768 Poznań) z oddziałem w Gostyniu ul. Fabryczna 1 (63 – 800 Gostyń)
  2. Dane kontaktowe Administratora: [email protected], [email protected], ul. J. Matejki 32/33 lok. 1
  3. Przetwarzanie danych osobowych nastąpi jedynie w celu świadczenia na Państwa rzecz usług prawnych, polegających na doradztwie prawnym oraz reprezentowaniu Państwa przez Kancelarię przed organami, sądami i instytucjami.
  4. Typowymi kategoriami przetwarzania danych są m.in.: imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres korespondencyjny, inne dane kontaktowe, informacje przekazane prawnikom niezbędne do świadczenia pomocy prawnej.
  5. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane, w szczególności do chwili wygaśnięcia/rozwiązania umowy zawartej z Klientem lub do momentu wygaśnięcia obowiązków ciążących na Kancelarii, wynikających z przepisów prawa.
  6. Zgodnie z postanowieniami RODO dane osobowe Klienta mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym, na zlecenie Kancelarii, w szczególności: – radcom prawnym, adwokatom, aplikantom oraz specjalistom, świadczącym usługi na rzecz Klienta, a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz nowych technologii, księgowo- finansowe, kontrolne, windykacyjne, pocztowe oraz kurierskie.
  7. Od chwili podania Kancelarii danych osobowych, maja Państwo prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), chyba że przetwarzanie danych osobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta lub w innych wypadkach przewidzianych w RODO i ustawach zmieniających.
  8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla świadczenia usług przez Kancelarię w Państwa imieniu.
  9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190