ADWOKAT – GOSTYŃ

Skontaktuj się z nami i uzyskaj kompleksową analizę prawną

Adwokat Gostyń – oferowany zakres usług

Sprawy rodzinne

 • rozwód i separacja – orzeczenie
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • podział majątku wspólnego
 • orzeczenie, zmiana i uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • uregulowanie kontaktów z małoletnim
 • ograniczenie i pozbawienie wykonywania władzy rodzicielskiej

Sprawy cywilne (spadki, nieruchomości, umowy)

 • sprawy z zakresu prawa spadkowego: planowanie rozporządzeń testamentowych, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • przygotowywanie i analiza projektów umów
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umów

Sprawy pracownicze

 • sporządzanie i analiza umów z zakresu prawa pracy, np. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o zachowaniu poufności, umów o odpowiedzialności za powierzone mienie, regulaminów pracy,
 • regulaminów wynagradzania, umów zlecenia i umów o dzieło,
 • rozwiązywanie sporów pracowniczych, np. ustalenie istnienia stosunku pracy, zapłata wynagrodzenia za pracę, spory dotyczące rozwiązania umowy o pracę,

Prawo karne

 • obrona podejrzanego/oskarżonego w toku postępowania przygotowawczego i sądowego,
 • obrona podejrzanego/oskarżonego w postępowaniu karnoskarbowym,
 • sporządzanie środków odwoławczych oraz innych środków zaskarżenia,
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych popełnieniem przestępstwa przed organami postępowania przygotowawczego oraz przed sądami,
 • sporządzanie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia oraz powództw cywilnych w ramach postępowania karnego (tzw. powództw adhezyjnych),
 • świadczenie pomocy prawnej w toku postępowania karnego wykonawczego

Windykacja należności

 • doradztwo w zakresie ustanawiania prawnych form zabezpieczenia wierzytelności
 • windykacja przedsądowa: sporządzanie wezwań do zapłaty, prowadzenie negocjacji z dłużnikiem, sporządzanie porozumień z dłużnikiem
 • windykacja sądowa: zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi w sprawach o zapłatę, zastępstwo prawne w postępowaniach egzekucyjnych
 • windykacja masowa (przedsądowa i sądowa)

Obsługa prawna firm

 • pomoc w rozstrzyganiu bieżących problemów, w szczególności opiniowanie zaistniałych zdarzeń prawnych,
 • opracowywanie oraz negocjowanie warunków kontraktów handlowych zawieranych przez przedsiębiorców oraz spółki,
 • windykacja należności,
 • restrukturyzacja zadłużenia,
 • zastępstwo prawne w postępowaniach polubownych i sądowych,
 • obsługa procesu rejestracji spółek, w tym sporządzenie projektu umowy lub statutu spółki, dokumentów rejestracyjnych, zastępstwo prawne w postępowaniu rejestrowym,
 • opracowywanie i opiniowanie dokumentacji korporacyjnej spółek, tj. regulaminów, uchwał, itp.,
 • sporządzanie umów z zakresu prawa pracy, np. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o zachowaniu poufności, umów o odpowiedzialności za powierzone mienie, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, umów zlecenia i umów o dzieło,
 • rozwiązywanie sporów pracowniczych i sporów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym zastępstwo w postępowaniach sądowych.

Sprawy sądowe i administracyjne

 • kompleksowa pomoc prawna w prowadzeniu sporów sądowych i postępowań administracyjnych na każdym etapie

ZADZWOŃ DO NAS

Adwokat Piotr Markowski
Radca prawny Piotr Michałowski

NAPISZ DO NAS


   

   

  Współpraca

  Życie potrafi zaskakiwać zrządzeniami losu, nierzadko wplątując nas w konflikty o charakterze prawnym. Mogą one przybierać rozmaity rodzaj. Nieraz zmuszeni jesteśmy występować przeciwko drugiej osobie lub instytucji na drogę sądową, w innym przypadku sami możemy zostać pozwani.

  W takiej sytuacji niezbędny jest profesjonalny adwokat. Gostyń to miejsce, w którym prowadzimy swoją kancelarię, ale usługi świadczymy na terenie całej Polski.

   Prowadzimy kompleksową obsługę prawną, która dotyczy wszystkich specjalizacji. Doradzamy w bieżącej obsłudze prawnej osób fizycznych oraz firm. Doradzamy również w zakresie w branży TSL. Na podstawie obowiązującego prawa przewozowego, zabezpieczamy transakcje i dbamy o korzyści interesów naszego klienta,

    Reprezentujemy klientów przed organami sprawiedliwości. Prowadzimy sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa budowlanego, gospodarczego i karnego. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, wykazując maksymalne zaangażowanie,

     Brak płatności od kontrahenta to najgorsza bolączka biznesu. Przekłada się ona na utratę płynności finansowej, uniemożliwienie prowadzenia dalszych inwestycji, a w efekcie duże straty dla firmy. Prowadzimy skuteczne działania windykacyjne. Z powodzeniem i zgodnie z obowiązującym prawem odzyskujemy należności, ścigamy dłużników i pomagamy zabezpieczyć zapisy umowy. Zajmujemy się wszystkimi etapami dochodzenia roszczeń, od negocjacji z dłużnikiem, przez przedsądowe wezwania do zapłaty, do ostatecznego reprezentowania wierzyciela w sądzie.

      prawnej kierowana jest zarówno do podmiotów biznesowych, jak i osób prywatnych. Kancelaria prawna Gostyń prowadzi stałą, regularną opiekę nad sprawami swojego klienta, jak również podejmuje się pojedynczych spraw, w zależności od potrzeby kontrahenta. Świadczymy usługi z zakresu doradztwa, jak i pełnego reprezentowania przed organami sprawiedliwości,

       kancelarii jest obsługa prawna związana z branżą TSL. Skuteczność zarówno w sprawach związanych z zabezpieczaniem umów czy windykacji należności wynika z wieloletniego doświadczenia związanego ze sprawami dotyczącymi transportu, jak i logistyki. Prawo przewozowe posiada wiele niejasnych zapisów, które mogą być przyczyną niewłaściwej interpretacji, która w konsekwencji działa na niekorzyść jednej ze stron kontraktu,

        zapraszamy wszystkich potrzebujących specjalistycznej pomocy. Kancelaria prawna Gostyń obsługuje klientów z całej Polski. W celu umówienia spotkania najprościej będzie wypełnić formularz zgłoszeniowy opublikowany lub skontaktować się drogą telefoniczną. We wniosku należy sprecyzować czego dotyczy sprawa oraz podać swoje dane kontaktowe. Cena za wykonanie usługi ustalana jest indywidualnie, w zależności od stopnia trudności sprawy oraz jej charakteru.

        O kancelarii

        Nasza kancelaria prawnicza oferuje kompleksową obsługę zarówno osób fizycznych, jak i firm czy instytucji. Pomoc adwokacka może mieć charakter jednorazowy lub stałej opieki, którą cechuje regularne prowadzenie wszystkich spraw o charakterze prawnym. Oferujemy zarówno usługi doradcze, jak i przejmujemy pełne reprezentowanie klienta przed wszystkimi organami wymiaru sprawiedliwości.

        Aby nawiązać kontakt i skorzystać z naszej pomocy prawnej, można wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie, podając dane kontaktowe oraz krótko opisać problemu. Można umówić także spotkanie drogą telefoniczną.

        Nasze biura – Gostyń:

        Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190