Zmiany w kodeksie pracy dla branży transportowej – co warto wiedzieć?

Zmiany w kodeksie pracy dla branży transportowej

W ostatnim czasie w życie weszły zmiany w kodeksie pracy, które dotyczą głównie branży transportowej. Jakie to zmiany i co warto o nich wiedzieć? Oto krótkie podsumowanie najważniejszych zmian.

Nowe regulacje dotyczące kilku przepisów

Zmieniły się przepisy dotyczące art. 1 pkt 5 ustawy dodającego w Kodeksie pracy nowy art. 26 1 § 1, art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, który zmienia brzmienie art. 29 § 3 Kodeksu pracy i art. 46 ustawy, wprowadzającego vacatio legis w wymiarze 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Powyższe przepisy według właścicieli firm transportowych nie są odpowiednie dla branży transportu międzynarodowego. Jednym z głównych zarzutów dotyczących nowelizacji jest konieczność określenia państw, w których kierowcy będą wykonywać swoje zadania. Jednak ze względu na charakter pracy kierowców, którzy często wykonują swoje obowiązki za granicą, trasy transportu mogą ulec zmianie z powodu wypadków czy awarii, co często uniemożliwia firmie określenie, w których krajach pracownicy będą musieli pracować. To jest sprzeczne z wymogami nowych przepisów.

Zmiany czasu pracy kierowców

Ostatnio wprowadzono nowe regulacje dotyczące czasu pracy kierowców, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie jakości życia kierowców. Zmiany te mają zastosowanie do kierowców pojazdów ciężarowych i autobusów, którzy muszą przestrzegać bardziej restrykcyjnych zasad dotyczących czasu pracy i odpoczynku.

Nowe przepisy określają maksymalny czas jazdy i minimalny czas odpoczynku, który musi być zapewniony przez kierowców. Zgodnie z regulacjami, kierowcy pojazdów ciężarowych i autobusów mogą prowadzić pojazdy nie dłużej niż 9 godzin dziennie, a w ciągu dwóch tygodni – nie więcej niż 56 godzin. Wymagany czas odpoczynku wynosi przynajmniej 11 godzin dziennie, a w ciągu dwóch tygodni – co najmniej 77 godzin. Ponadto, wprowadzono limit dziennej pracy kierowców na 13 godzin, który może zostać wydłużony do 14 godzin w przypadku wyjątkowych sytuacji.

Obowiązkowe szkolenia dla kierowców

W branży transportowej, gdzie kierowcy spędzają wiele godzin za kierownicą, bezpieczeństwo na drodze jest niezwykle ważne. Wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w kodeksie pracy dla branży transportowej mają na celu poprawę bezpieczeństwa kierowców oraz innych uczestników ruchu drogowego. Jedną z takich zmian są obowiązkowe szkolenia dla kierowców.

Zgodnie z nowymi przepisami, kierowcy zobowiązani są do odbycia co najmniej jednego szkolenia w ciągu pięciu lat od daty uzyskania prawa jazdy. Szkolenie to ma na celu poprawę umiejętności kierowców, zwiększenie ich świadomości na temat bezpieczeństwa na drodze oraz przeciwdziałanie wypadkom spowodowanym przez zmęczenie kierowców.

Szkolenia mają składać się z kilku części. Pierwsza z nich dotyczyć będzie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców oraz wymagań dotyczących ich zdrowia i bezpieczeństwa. Kolejna część szkolenia będzie poświęcona technice jazdy, a zwłaszcza jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych czy zimą. Kierowcy będą również uczyć się o optymalnym sposobie przewożenia towarów, a także o postępowaniu w przypadku wypadku lub awarii pojazdu.

Obowiązkowe badania lekarskie dla kierowców

Wraz z wprowadzeniem zmian w kodeksie pracy dla branży transportowej, kierowcy zostali zobowiązani do odbywania okresowych badań lekarskich. Zmiana ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze, ponieważ kierowcy, którzy cierpią na choroby, mogą być zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego.

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek odbywania badań lekarskich co najmniej raz na 5 lat, ale w przypadku kierowców powyżej 50 roku życia, badania będą musiały być przeprowadzane co 3 lata. Kierowcy będą musieli przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza specjalizującego się w medycynie transportu.

Nowe regulacje dotyczące wynagrodzenia kierowców

W ostatnim czasie wprowadzono nowe regulacje dotyczące wynagrodzenia kierowców, które mają na celu poprawienie ich sytuacji materialnej i zabezpieczenie ich praw. Zgodnie z nowymi przepisami, wynagrodzenie kierowców musi obejmować nie tylko podstawę, ale również dodatki i premie, jeśli takie zostały umówione w umowie o pracę.

Wynagrodzenie kierowców musi być wypłacane w sposób jasny i przejrzysty, a pracodawcy muszą udokumentować każdą wypłatę. Wprowadzono również wymóg, aby wypłaty były dokonywane w terminie nie dłuższym niż do 10 dnia każdego miesiąca.

W jakim celu wprowadzone zostają zmiany w kodeksie pracy dla branży transportowej?

Wprowadzone zmiany w kodeksie pracy mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze oraz zwiększenie komfortu pracy kierowców. Nowe regulacje dotyczące czasu pracy, obowiązkowych szkoleń i badań lekarskich mają przeciwdziałać wypadkom spowodowanym przez zmęczenie kierowców oraz zwiększyć ich świadomość na temat bezpieczeństwa na drodze. Zakaz jazdy w niedziele i święta oraz wynagrodzenie za godziny spędzone na czekaniu na załadunek lub rozładunek mają na celu poprawić warunki pracy kierowców oraz zwiększyć ich ochronę socjalną.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190