Zwrot podwójnej kwoty zadatku

Sukces Kancelarii w sporze o zwrot podwójnej kwoty zadatku wpłaconego przy zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.

Miło Nam poinformować, iż sukcesem zakończyła się sprawa Klientki Kancelarii w sporze o zwrot podwójnej kwoty zadatku z tytułu zawartej umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.

Prawomocnym wyrokiem Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację powodów od wyroku Sądu Rejonowego w Trzciance oddalającego w całości powództwo.

W uzasadnieniu Sąd Okręgowy w Poznaniu podzielił stanowisko powódki w zakresie, iż roszczenie o zwrot podwójnej kwoty zadatku wynikające z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości przedawnia się z upływem roku od dnia kiedy umowa przedwstępna miała być zawarta. Tym samym zarzut przedawnienia roszczenia podniesiony przez pozwaną był w pełni skuteczny – co skutkowało oddaleniem powództwa. W związku z powyższym Sądowi I Instancji nie można zarzucać nierozpoznania istoty sprawy – co wywodziła strona powodowa w apelacji.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190