Zwrot opłaty likwidacyjnej – polisolokaty

Spory z TU – odzyskanie opłaty likwidacyjnej

Od 2012 r. pomagamy Naszym Klientom w sporach z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi związanymi ze zwrotem opłat likwidacyjnych oraz innych opłat pobranych przez Ubezpieczyciela.
Zazwyczaj pierwszym pytaniem Naszych Klientów jest: czy walka w sądzie z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi jest trudna?

Wbrew obiegowej opinii spory z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi nie są sporami łatwymi – są sporami trudnymi i wielowątkowymi. Dlatego też Nasza Kancelaria do każdej sprawy podchodzi w sposób indywidualny.

Spór z Towarzystwem Ubezpieczeniowym

W toku postępowania Towarzystwo Ubezpieczeniowe powołuje szereg dowodów świadczących o tym, że polisolokaty nie naruszają obowiązujących przepisów tj. z zeznań świadków (agenta ubezpieczeniowego, aktuariusza), dowód z opinii biegłych. Dodatkowo w ramach argumentacji prawnej Towarzystwa Ubezpieczeniowe powołują opinie prawne autorytetów z dziedziny prawa ubezpieczeniowego oraz stanowiska organizacji ubezpieczeniowego samorządu.

Powyższe sprawia, że walka w sądzie o zwrot opłaty likwidacyjnej jest sprawą złożoną, która w większości przypadków powinna być prowadzona przez osoby z doświadczeniem oraz odpowiednią wiedzą merytoryczną.

Dlatego oddanie w sprawy w ręce profesjonalistów przyspieszy oraz ułatwi dochodzenie swoich praw na drodze sądowej.

Umowy o charakterze polisolokat

Na powyższe ma wpływ fakt, iż na rynku istnieje kilkaset różnego rodzaju umów mających charakter polisolokat.

Również zmieniające się na przestrzeni lat interpretacje prawne w zakresie charakteru umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym powodują, iż proces o zwrot opłat likwidacyjnych jest skomplikowany.

Zadzwoń do nas

Adwokat Piotr Markowski
Radca prawny Piotr Michałowski

Napisz do nas


   

   

  Zapisy umowne – opłata likwidacyjna

  Jako doświadczeni pełnomocnicy kwestionujemy:

  • zapisy umowne dotyczące opłat likwidacyjnych, opłat administracyjnych, opłat od wykupu itp.,
  • zapisy umowne dotyczące ustalania wartości jednostek funduszu kapitałowego – co wpływa na wartość zainwestowanych środków,
  • zapisy umowne dotyczące ustalania wartości wykupu,
  • zapisy umowne dotyczące ustalania wartości stanu konta po rozwiązaniu umowy.

  Pomagamy w:

  • postępowaniu mediacyjnym,
  • postępowaniu sądowym,
  • postępowaniu egzekucyjnym.
  Zobacz także
  Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190