Zmiana danych podmiotu w KRS

Niższe opłaty za zmianę danych podmiotu w KRS.

Od 30 maja 2014 r. zaczęły obowiązywać nowe stawki opłat za zamieszczenie ogłoszenia w MSiG kolejnych wpisów do KRS – na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Na jego podstawie opłata za zamieszczenie ogłoszenia w MSiG kolejnych wpisów do KRS będzie niższa o 150 zł.

Obecnie koszt ogłoszenie będzie wynosił 100 zł, a nie jak było dotychczas 250 zł

Od 30 maja 2014 r. opłaty będą kształtować się następująco:

  • wpis podmiotu do KRS pozostaje bez zmian ? 600 zł (500 zł opłaty sądowej + 100 zł opłaty za ogłoszenie w MSIG),
  • zmiana danych podmiotu wyniesie 350 zł (250 zł opłaty sądowej + 100 zł opłaty za ogłoszenie w MSIG),
  • złożenie sprawozdania finansowego wyniesie 140 zł (40 zł opłaty sądowej + 100 zł opłaty za ogłoszenie w MSIG)

W przypadku dokonania nadpłaty podmiot może zwrócić się z wnioskiem do sądu rejestrowego o zwrot nadpłaconej opłaty za ogłoszenie w MSIG. We wniosku należy podać dokładne dane podmiotu który żąda zwrotu oraz konto bankowe na które mają zostać zwrócone pieniądze.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190