Usługi prawnicze

Doświadczenie oraz wiedza

Jesteśmy świadomi tego, iż w czasach nieustannych przemian zapotrzebowanie na usługi prawnicze ciągle wzrasta. Związane jest to z faktem, iż coraz więcej dziedzin życia regulowanych jest przepisami prawa. Dotyczy to zarówno stosunków o charakterze publicznym, jak i prywatnym.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wskazujemy, iż nasze doświadczenie oraz wiedza pozwala w sposób kompleksowy przygotować rozwiązania prawne do specyfiki prowadzonej przez Klienta działalności oraz efektywnie wspierać bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Profil Kancelarii wyznaczają takie cechy jak indywidualne podejście do Klienta, dostępność, profesjonalizm oraz terminowość w wykonywaniu zleceń. Jednocześnie dużą wagę przykładamy do poszerzania wiedzy na temat specyfiki prowadzonej przez Klienta działalności, współpracując z Klientem na każdym etapie powierzonej Nam sprawy.

Zdajemy sobie sprawę, iż świadczenie przez Nas usług prawniczych wymaga stałego podnoszenie posiadanych kompetencji i umiejętności. W związku z tym uczestniczymy w licznych szkoleniach oraz konferencjach i seminariach prawnych – co pozwala Nam na wymianę poglądów oraz doświadczeń.

Za świadczone usługi prawnicze przewidujemy formy rozliczeń dostosowane do potrzeb Klienta:

 • wynagrodzenie ryczałtowe za usługi prawnicze – Klient za wykonywanie usługi prawnicze płaci Kancelarii wynagrodzenie w stałej kwocie miesięcznej, płatnej po upływie każdego miesiąca. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od wybranego zakresu pomocy i przewidywanej ilości spraw zgłaszanych przez Klienta. Wynagrodzenie ryczałtowe gwarantuje utrzymanie kosztów usług prawniczych na stałym poziomie bez względu na liczbę aktualnie prowadzonych w ramach obsługi spraw.
 • wynagrodzenie godzinowe za usługi prawnicze – Klient za wykonywanie usługi prawniczej płaci Kancelarii wynagrodzenie obliczone w oparciu o ustaloną stawkę godzinową. Po zleceniu zadania Kancelaria szacuje ilość godzin niezbędną na wykonanie danej usługi. Klient informowany jest w ustalonej formie o faktycznym nakładzie pracy i przekroczeniu szacunku godzin. Zaletą tej formy wynagrodzenia jest adekwatność wynagrodzenia do nakładu czasu niezbędnego dla wykonania zadania, przy jednoczesnej konieczności stałego monitorowania czasu wykazywanego w kartach zleceń zarówno przez Kancelarię jak i Klienta.
 • wynagrodzenie ryczałtowo-godzinowe za usługi prawnicze – Klient ustala z Kancelarią wynagrodzenie za usługi prawnicze w stałej, miesięcznej, ryczałtowej kwocie powiązanej z ilością godzin do wykorzystania w danym miesiącu przez Klienta. Stawka godzinowa zależy od wysokości stosowanego ryczałtu, wg zasady iż im większy jest sam ryczał, tym niższa jest stawka godzinowa.
 • wynagrodzenie zadaniowe za usługi prawnicze – wynagrodzenie zadaniowe Kancelaria proponuje w przypadku zlecenia konkretnej usługi prawniczej, co do której łatwo można określić jakich czynności wymaga jej wykonanie i przewidzieć, ile zajmie to czasu.
 • wynagrodzenie za zastępstwo procesowe – w zakresie spraw sądowych wynagrodzenie Kancelarii w większości spraw opiera się o stawki urzędowe wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
 • wynagrodzenie od sukcesu – w szczególności w sprawach związanych z dochodzeniem wierzytelności pieniężnych i egzekwowaniem należności oraz o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia – wynagrodzenie za usługi prawnicze Kancelarii, w zależności od poczynionych z Klientem ustaleń, może składać się z dwóch elementów: wynagrodzenia podstawowego oraz wynagrodzenia dodatkowego, tj. premii za sukces. Sama premia podlega zapłacie na rzecz kancelarii wyłącznie w przypadku uzyskania dla Klienta pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. W systemie tym należność wyjściowa za przyjęcie sprawy do prowadzenia jest odpowiednio zredukowana.

 

Specjalizacja Kancelarii Radcy Prawnego Piotra Michałowskiego obejmuje następujący zakres spraw:

  1. Rozwiązywanie sporów
  2. Kontrakty i transakcje handlowe
  3. Doradztwo korporacyjne
  4. Logistyka i transport
  5. Odszkodowania
  6. Nieruchomości i inwestycje budowlane
  7. Windykacja i prawo upadłościowe
  8. Ochrona konkurencji i konsumentów
  9. Prawo lokalowe
  10. Prawo pracy
  11. Ubezpieczenia
  12. Własność intelektualna

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190