Ubezpieczenia – orkan Ksawery

Życie po Ksawerym a ubezpieczenia majątkowe.

Przez ostatnie dni wszyscy odczuwali skutki orkanu Ksawery przechodzącego przez Polskę. Skutki orkanu to m.in. brak prądu w wielu domach, zniszczone domy, połamane drzewa oraz niestety śmierć 5 osób.

Część osób chcąc chronić swój majątek zawiera z towarzystwami ubezpieczeniowymi umowy ubezpieczenia np. domu jednorodzinnego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wtedy szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe w miejscu i w czasie trwania okresu ubezpieczenia, jeżeli ich bezpośrednia przyczyna była następstwem zdarzenia losowego np. pożar, uderzenie pioruna huraganu itp.

Pomimo dość jednoznacznej treści OWU, osoby ubezpieczone napotykają problemy przy wypłacie należnych im odszkodowań.

Wskazać należy, iż większość towarzystw ubezpieczeniowych w słowniczku znajdującym się w treści OWU definiuje co oznacza pojęcie „silny wiatr” czy „huragan”. Jednocześnie towarzystwa ubezpieczeniowe żądają potwierdzenia zaistnienia zjawiska „huraganu” odpowiednim orzeczeniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Tym samym wskazać należy, iż nawet w przypadku powstania szkody (np. zerwanie dachu) na skutek działania sił przyrody może okazać się, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, z uwagi na brak wystąpienia zdarzenia losowego od którego uzależniona jest jego odpowiedzialność. Dla przykładu wskazać należy, iż jedno z Towarzystw Ubezpieczeniowych wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku gdy szkoda powstała na skutek wiatru o prędkości poniżej 24,5 metra na sekundę (według OWU: huragan to wiatr o prędkości powyżej 24,5 metra na sekundę).

W związku z powyższym przy zawieraniu umów należy w sposób uważny zapoznać się z definicjami znajdującymi się w słowniczku oraz porównać konkurencyjne oferty, albowiem wykupione ubezpieczenie może w niepełny sposób zabezpieczyć Państwa interesy.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190