Odszkodowanie w sprawie najmu samochodu

Rozliczenie najmu samochodu z odszkodowaniem

Nie musisz wykazywać zapłaty za auto zastępcze w przypadku szkody komunikacyjnej

Problematyka dochodzenia odszkodowań związanych z wypadkami samochodowymi jest problematyką złożoną. Od wielu lat toczą się liczne dyskusje związane z odpowiedzialnością ubezpieczycieli w związku z zawartą przez sprawcę wypadku umową obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Dla przykładu we wrześniu 2019 r. pisaliśmy na Facebooku o uchwale Sądu Najwyższego stwierdzającej, iż koszt sporządzenia prywatnej ekspertyzy przez poszkodowanego może być dochodzony w sądzie w ramach odszkodowania z OC.

Odpowiedź Sądu Najwyższego

Natomiast w dniu 13 marca 2020 r. Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na zadane pytanie prawne:

Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, skutkiem którego była niemożność korzystania z własnego samochodu, stanowi szkodę, a poszkodowany posiada wierzytelność z tego tytułu w stosunku do sprawcy wypadku oraz zakładu ubezpieczeń, z którym sprawca związany jest umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów?

Odpowiedź była następująca:

Zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. pozostającą w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym.

W związku z powyższym dla odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego znaczenie ma fakt zaciągnięcia przez poszkodowanego zobowiązania (zawarcia umowy o najem zastępczy). Natomiast drugorzędne znaczenie ma fakt zapłaty należności za najem wynajmującemu.

Rozliczenie przez zakład ubezpieczeniowy najmu z odszkodowaniem

Poczyniona przez Sąd Najwyższy wykładania przepisów ma istotne znaczenia z punktu praktycznego, albowiem często zakłady ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania z uwagi na brak przedstawienia potwierdzenia zapłaty za najem.

Taką praktykę uznać należy za błędną, albowiem podkreślić należy, iż poszkodowany bez własnej winy został pozbawiony możliwości korzystania z własnego samochodu. W związku z tym poszkodowany może być nieprzygotowany do zapłaty znacznej sumy pieniężnej w sytuacji, gdy naprawa trwa długi okres (np. sprowadzanie części z zagranicy).

W związku z tym powinien mieć możliwość rozliczenia najmu samochodu z odszkodowaniem wypłacanym przez zakład ubezpieczeniowy.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190