Zmiany w podatku PIT

Zmiany w podatku PIT: Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu zwolnione od podatku od 2014 R. ?

Według opublikowanego przez Rządowe Centrum Legislacji projektu ustawy z dnia 17 października 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 2014 r. wolna od podatku dochodowego ma być kwota stanowiąca wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Zgodnie z założeniami projektu do art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zostać dodany podpunkt 120a w brzmieniu:

„Wolne od podatku dochodowego są wynagrodzenia otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego„.

Proponowana zmiana zakończy od lat trwający spór pomiędzy fiskusem o podatnikami.

Według projektu ww. zmiana będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych po dniu 01 stycznia 2014 r.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190