Odpowiedzialność członka zarządu spółki – tytuł egzekucyjny

Brak odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. w przypadku braku tytułu egzekucyjnego przeciwko samej spółce.

Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. I CSK 286/13 konieczną przesłanką odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest posiadanie przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego przeciwko samej spółce. Innymi słowy wytoczenie powództwa przeciwko członkowi zarządu, w przypadku braku prawomocnego wyroku np. zasądzającego należność pieniężną od spółki na rzecz wierzyciela, naraża powoda na oddalenie powództwa przez Sąd rozpoznający sprawę.

Jednocześnie przypomnieć należy, iż zgodnie z art. 299 KSH członek zarządu spółki z o.o. odpowiada za zobowiązania spółki jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190