Ochrona konkurencji i konsumentów – planujesz wakacje?

Zbliża się koniec czerwca. W związku z tym uznać należy, iż to najwyższy czas na to aby poznać prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług turystycznych – przed przystąpieniem do jej podpisania.

Dla osób które zawarły już umowę – mamy dobrą wiadomość. W każdej chwili mogą sprawdzić czy ich umowa odpowiada przepisom prawa, albowiem zgodnie z art. 19 ustawy o usługach turystycznych:

  1. Postanowienia umów zawieranych przez organizatorów turystyki z klientami mniej korzystne dla klientów niż postanowienia niniejszej ustawy są nieważne.
  2. W miejsce postanowień umowy mniej korzystnych dla klienta obowiązują przepisy ustawy.

 

Znajomość ww. przepisów pozwoli uniknąć wielu nieporozumień które mogą powstać w trakcie współpracy z biurem podróży lub zabezpieczyć prawa turysty w trakcie wykonywania umowy przez biuro podróży.

Zapraszamy do zapoznania się materiałami przygotowanymi przez Urząd Konkurencji i Konsumentów – które odnoszą się do problematyki związanej z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych. Niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej UOKIK.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190