Prawo karne

Gospodarcze prawo karne

Kancelaria świadczy usługi w ramach obsługi zagadnień prawa karnego. Ponieważ w dzisiejszych realiach zagrożenia o charakterze prawnokarnym wiążą się także z prowadzeniem działalności gospodarczej, pomoc prawną w tym zakresie Kancelaria kieruje również do przedsiębiorców. Znajomość specyfiki funkcjonowania podmiotów gospodarczych ułatwia nam skuteczną ochronę interesów tej grupy społecznej na gruncie odpowiedzialności karnej.

Doświadczony zespół adwokatów od spraw karnych – sprawdź oferowany zakres usług

Reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania karnego – w szególności zajmujemy się:

  • OBRONĄ W SPRAWACH KARNYCH, karnoskarbowych oraz wykroczeniowych,
  • OPRACOWYWANIEM STRATEGII prawnej związanej z prowadzonym postępowaniem,
  • GROMADZENIEM MATERIAŁU dowodowego i jego oceną pod kątem przydatności procesowej,
  • SPORZĄDZANIEM AUDYTÓW karnoprawnych w celu identyfikacji ryzyka prowadzenia postępowania karnego przeciwko naszym Klientom,
  • DORADZTWEM mającym na celu zapobieganie lub minimalizację ryzyka wystąpienia postępowań karnych przeciwko naszym Klientom,
  • DOCHODZENIEM ROSZCZEŃ cywilnych w toku postępowań karnych,
  • OBRONĄ członków organów spółek kapitałowych,
  • PRZYGOTOWYWANIEM STRATEGII procesowej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
  • WSZCZYNANIEM POSTĘPOWAŃ karnych w imieniu i zastępstwie osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190