Logistyka i transport

Branża transportowa

Rozwój branży transportowej spowodował, iż w obrocie gospodarczym pojawiło się wiele praktyk transportowych które w wyniku ich wielokrotnego powielania wpisały się na stałe do kanonu.

Pomimo, iż z roku na rok rośnie prawna świadomość środowiska transportowego w zakresie praw i obowiązków podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw (Prawo przewozowe, Konwencja CMR), to często zdarza się, że kontrakty handlowe nie chronią należycie interesów stron – o czym zainteresowane podmioty dowiadują się najczęściej po wydaniu niekorzystnego wyroku przez Sąd.

Jest to związane m.in. z częstym powielaniem błędnych lub niezgodnych z prawem zapisów oraz praktyk. W związku z tym świadczymy w zakresie szeroko rozumianego prawa transportowego usługi mające zabezpieczyć prawa Klientów już na etapie konstruowania kontraktu, aby ewentualny dalszy proces transportowy przyniósł oczekiwany efekt.

Sprawdź w czym jeszcze może Ci pomóc nasza Kancelaria – prawo transportowe.

Zakres pomocy prawnej

  • skuteczne doradztwo w zakresie braku odpowiedzialności przewoźnika za powstałą szkodę transportową na gruncie Konwencji CMR związaną z kradzieżą sprzętu RTV-AGD na kwotę ponad 1.000.000 zł,
  • sporządzenie i wdrożenie strategii ochrony interesów przewoźnika przed nieuczciwymi kontrahentami, którzy podejmowali próby wykorzystania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
  • wielokrotna reprezentacja w sądzie przewoźników w sporze ze spedycją o bezpodstawne potrącenie kar umownych (nieważnych ze względu na treść Prawa przewozowego i Konwencji CMR) z wynagrodzeniem należnym przewoźnikowi,
  • skuteczna reprezentacja przewoźników w sporach z ITD w zakresie nienormatywnego wykonywania przewozów towarów podzielnych,
  • kompleksowy audyt prawny w zakresie dokumentacji pracowniczej i wdrożenie zaleceń audytu.
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190