Windykacja i prawo upadłościowe – BTE

Wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie BTE na umowy zawarte przed dniem uchylenia przepisów niezgodnych z Konstytucją.

Jak wynika z doniesień medialnych przepisy dotyczące BTE tracą moc w dniu 01 sierpnia 2016 r. Powyższe jest wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w orzeczeniu z dnia 14 kwietnia 2015 r. stwierdził, że art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. ? Prawo bankowe są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Pytanie jakie należy sobie zadać analizując ww. wyrok tj. jaki wpływ będzie miał wyrok Trybunału Konstytucyjnego na umowy zawarte przed dniem uchylenia przepisów niezgodnych z Konstytucją tj. przed dniem 01 sierpnia 2016 r.

Odpowiedzi na powyższe pytani trudno poszukiwać w samej treści wyroku. Należy odwołać się do dotychczasowych uchwał Sądu Najwyższego. Jak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2014 r. „przepis uznany za niezgodny z Konstytucją, który traci moc obowiązującą w terminie określonym przez Trybunał Konstytucyjny (art. 190 § 3 Konstytucji), stosuje się do roszczeń, mających podstawę w tym przepisie, w sprawach wytoczonych przed tym terminem”.

W związku z powyższym uznać należy, iż do umów, które zostały zawarte przed utratą mocy przepisów uznanych za niezgodnych z Konstytucją będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy. Również jak wynika z ww. uchwały Sądy rozstrzygające spór winny stosować przepisy uznane za niezgodne z Konstytucją również wtedy, kiedy spór rozstrzygany jest po dacie wyeliminowania ww. przepisów z porządku prawnego.

Tym samym może się okazać, iż ww. wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie będzie odnosił do praw i obowiązków wynikających z umów kredytowych zawartych przed datą 01 sierpnia 2016 r.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190