Umowa o zakazie konkurencji

Problematyka umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.

W ramach Naszej codziennej praktyki pomagamy Klientom w regulowaniu problemów dotyczących Prawa pracy. Dla tego też wiemy jakim niezbędnym instrumentem ochrony praw pracodawcy jest umowa o zakazie konkurencji oraz umowa o zachowaniu poufności.

Niestety praktyka pokazuje, że pracodawcy nie przywiązują wagi do wymienionych powyżej dwóch rodzajów umów lub też zawarte umowy nie chronią w sposób należyty praw pracodawcy.
Należy wskazać, iż Prawo pracy przewiduje możliwość przejścia całości lub części zakładu pracy na nowego pracodawcę. Takie przejście powoduje, że nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną dotychczasowego stosunku pracy.

W takim przypadku należy odpowiedzieć na pytanie czy nowy pracodawca wstępuje w stosunek prawny wynikający z zawartej umowy z pracownikiem o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
Odpowiadając na powyższe pytanie należy wskazać, iż według dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz według przeważające części doktryny prawa pracy umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest uznawana za umowę autonomiczną niż umowa o pracę, albowiem jej treść nie jest uznawana za element stosunku pracy.

Z powyższym poglądem również zgodził się Sąd Najwyższy w uchwale III PZP 2/15:
Artykuł 231 § 1 k.p. nie ma zastosowania do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 § 1 k.p.), zawartej z poprzednim pracodawcą.

Powyższe oznacza, iż nowy pracodawca aby w sposób pełny chronić swoje prawa, po przejęciu zakładu pracy winien z pracownikiem podpisać nową umowę o zakazie konkurencji.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących umów o zakazie konkurencji lub prawa pracy zapraszamy Państwa do współpracy.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190