Szkody transportowe

Rażące niedbalstwo przewoźnika

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzialność przewoźnika za przewożony towar ograniczona jest zakresem wskazanym w ustawie Prawo przewozowe oraz Konwencji CMR. W związku z tym wystąpienie rażącego niedbalstwa przewoźnika oznacza często utratę możliwości powoływania się na ww. ograniczenia odpowiedzialności. Co więcej przewoźnik odpowiada za działania lub zaniechania swoich kierowców prowadzących pojazd mechaniczny.

Również rażące niedbalstwo może spowodować utratę ochrony ubezpieczeniowej, albowiem często w ogólnych warunkach umowy ubezpieczyciele wskazują, że ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy w przypadku, gdy przewoźnikowi można zarzucić winę umyślną lub rażące niedbalstwo.

Kodeks cywilny nie definiuje czym jest rażące niedbalstwo. Jednakże judykatura wskazuje m.in. rażące niedbalstwo to działanie, które jest sprzeczne z podstawowymi, elementarnymi zasadami staranności.

W odniesieniu do problematyki Konwencji CMR i Prawa przewozowego za rażące niedbalstwo należy uznać zachowanie kierowcy polegające na schyleniu się po telefon komórkowy, który upadł na podłogę po stronie pasażera, w warunkach jazdy po mokrej i śliskiej.

Powyższe potwierdza m.in. wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, sygn. akt: I C 300/14.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190