Świadczenie wykupu

Wypłata świadczenia wykupu

We wcześniejszych wpisach wskazywaliśmy, iż często likwidacja polisolokaty jest procedurą złożoną. Końcowy efekt likwidacji polisolokaty zazwyczaj jest widoczny dla posiadacza takiego instrumentu finansowego dopiero po wydanym przez sąd wyroku.

W toku prowadzonych spraw sądowych towarzystwa ubezpieczeniowe kwestionują możliwość likwidacji polisolokaty – bez konieczności ponoszenie przez konsumenta dodatkowych opłat tj. opłaty likwidacyjnej, która zmniejsza wartość wypłacanych środków pieniężnych.

Jednym z najczęściej pojawiających się z zarzutów towarzystw ubezpieczeniowych jest zarzut, iż w momencie likwidacji polisolokaty dochodzi do wypłaty określonego w umowie ubezpieczeniowej świadczenia. W związku z tym świadczenie wykupu z polisolokaty jest świadczeniem głównym stron.

Główne świadczenie stron?

Z powyższym poglądem nie sposób się jednak zgodzić – na co wskazywał już Sąd Najwyższy we wcześniejszych uchwałach. Jak natomiast wynika z najnowszej uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2020 r. (III CZP 75/19):

Świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie jest świadczeniem głównym w rozumieniu art. 385 1 § 1 zd. 2 k.c.

Powyższa uchwała Sądu Najwyższego w sposób oczywisty może ułatwić odzyskanie pieniędzy z polisolokaty w sytuacji jej likwidacji. Niewątpliwie również pomoże w odparciu argumentów towarzystw ubezpieczeniowych.

W przypadku chęci odzyskania pieniędzy z polisolokaty zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190