Sprawy spadkowe Poznań – prawo spadkowe

Śmierć osoby najbliższej jest trudnym momentem dla całej rodziny. W gruncie rzeczy trudno w takich chwilach myśleć o problematyce prawa spadkowego. Również za życia problematyka dziedziczenia nie jest dla wielu osób rzeczą priorytetową. Niestety brak uregulowań kwestii spadkowych powoduje wiele konfliktów po śmierci spadkodawcy, których można byłoby uniknąć gdyby spadkodawca za życia poczynił określone czynności.

Przykładowo można wskazać, iż np. brak sporządzenia testamentu w odpowiedniej treści może spowodować, że po spadkodawcy będzie z ustawy dziedziczył uprawniony członek rodziny (np. nie opiekujący się spadkodawcą od małoletniości rodzic) a nie konkubent z którym spadkodawca spędził większość swojego życia. Powyższe uzasadnione jest m.in. faktem, iż większość przepisów prawa spadkowego ma charakter bezwzględnie obowiązujący.

W związku ze skomplikowanym charakterem spraw zaliczanych do prawa spadkowego Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Michałowskiego oferuje usługi prawnicze m.in. w zakresie:

  • pomocy dotyczącej planowanych rozporządzeń testamentowych oraz dyspozycji w umowach spadkowych jeszcze za życia spadkodawcy,
  • regulowania kwestii dziedziczenia m.in. udziałów w spółka z o.o. i innych podmiotach prawa gospodarczego,
  • prowadzenia postępowań sądowych w zakresie stwierdzenia nabycia spadku, w tym w zakresie stwierdzenia nabycia spadku gospodarstw rolnych,
  • prowadzenia postępowań sądowych o dział spadku,
  • prowadzenia postępowań sądowych o zachowek,
  • pomocy dotyczącej rozliczenia nabytego spadku przez spadkobierców przed organami podatkowymi,
  • prowadzenia spraw tzw. ?wieczystoksięgowych? związanych z nabytą w drodze dziedziczenia nieruchomością.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190