Spory sądowe

SPORY NA KAŻDYM ETAPIE

Kancelaria prawna zapewnia kompleksową pomoc prawną w prowadzeniu sporów sądowych i pozasądowych na każdym ich etapie.

POMOC PRAWNA W SPORACH SĄDOWYCH, W TYM:

 • postępowaniach mediacyjnych,
 • postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
 • postępowaniach przed sądami polubownymi,
 • postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz innymi organami państwowymi (sprawy administracyjne),
 • postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • reprezentacja pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, powodów cywilnych w postępowaniu karnym.
 • Pomoc prawna w zakresie spraw sądowych pozwoli przygotować odpowiednią strategię działania, która ma na celu osiągnięcie optymalnych rezultatów dla Klienta w ewentualnym późniejszym etapie sporu.

WYBRANE PROJEKTY:

 • kompleksowe prowadzenie postępowania mediacyjnego przed wszczęciem postępowania sądowego i doprowadzenie do zawarcia ugody pozasądowej w zakresie zniszczeń materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę części autostrady,
 • doprowadzenie do zawarcia ugody sądowej z kopalnią węgla kamiennego za szkody spowodowane działalnością kopalni,
 • reprezentowanie powoda w sprawie o ustalenie nieważności umów sprzedaży nieruchomości wartych kilkanaście milionów złotych,
 • skuteczna reprezentacja pozwanego w sprawach wszczętych przez byłego pracodawcę o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa i naruszenie zakazu konkurencji,
 • doradztwo na rzecz wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym, które doprowadziło do udzielenia przybicia własności zgodnie z nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju gruntów rolnych.
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190