Rozwiązywanie sporów

Brak wyłożenia biletu parkingowego to nie to samo co brak opłaty za parking.

W dniu 08 października 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjnym z siedzibą w Warszawie orzekł w sprawie o sygn. akt I OSK 1674/13, że określenie w uchwale rady miasta zapisu, iż niewyłożenie za szybę samochodu biletu (opłaty) za parkowanie w strefie płatnego parkowania jest równoznaczne z nieopłaceniem parkowania, jest postanowieniem nieważnym.

Wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że takie brzmienie przepisu powoduje niedopuszczalne domniemanie, według którego nieumieszczenie biletu za przednią szybą samochodu, w widocznym miejscu, jak też umieszczenie go w sposób uniemożliwiający odczyt z zewnątrz, jest równoznaczne z nieuiszczeniem opłaty parkingowej.

Podkreślić należy, iż już w ubiegłym roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 09 sierpnia 2012 r. (sygn. akt: I OSK 154/12) stwierdził, że nałożenie obowiązku umieszczenia biletu czy abonamentu za parkowanie w strefie płatnej za przednią szybą samochodu nie narusza prawa. Według Naczelnego Sądu Administracyjnego uchwała rady miasta naruszałaby prawo, gdyby konsekwencją nieumieszczenia wydruku z parkometru za szybą samochodu był obowiązek zapłaty przez obywatela dodatkowej opłaty.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190