Reklamacje i roszczenia w branży TSL – aspekty prawne i praktyka

Miło Nam poinformować, iż radca prawny Piotr Michałowski po raz kolejny został zaproszony, jako prawnik specjalizujący się w prawie przewozowym, do poprowadzenia w dniu 15 lutego 2016 r. w Warszawie szkolenia w zakresie „Zabezpieczenia i windykacje w umowach transportowych”.
Szkolenie pod patronatem radcy prawnego Piotra Michałowskiego ma przybliżyć uczestnikom kwestię kluczowych elementów związanych z zabezpieczeniem interesów i windykacją należności w umowach dotyczących prawa przewozowego.
W ramach szkolenia poruszane będą następujących kwestię dotyczące prawnych aspektów prawa przewozowego:

  • czy samo przesłanie dokumentów np. zlecenia transportowego oznacza, iż dochodzi do zawarcia umowy?
  • wpływ podmiotów pośredniczących w zawieraniu umów na bezpieczeństwo prawne związane,
  • czy prawo przewozowe umożliwia dochodzenie przez przewoźnika roszczeń o zapłatę przewoźnego od odbiory towaru,
  • czy problematyka sądowego dochodzenia roszczeń została uregulowana w prawie przewozowym i Konwencji CMR?
  • zastaw na towarze w świetle prawa przewozowego, dochodzenie roszczeń o zapłatę na gruncie prawa przewozowego – uwagi formalne oraz praktyczne.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż nasi prawnicy świadczą usługi dla podmiotów z branży TSL w zakresie m.in. szkoleń dotyczących prawa przewozowego. Szkolimy zarówno kadrę zarządzającą, jak i spedytorów oraz kierowców, albowiem zdajemy sobie sprawę, iż specyfika branży wymaga znajomości prawa przewozowego u każdego pracownika.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190