Prawo transportowe – zmiany w przepisach

Reklamacja w transporcie – zmiany

Transport drogowy towarów w Polsce reguluje przede wszystkim ustawa Prawo przewozowe.
Jak wiadomo zgodnie z ustawą Prawo przewozowe w przypadku przewozu krajowego ustawodawca od osób biorących udział w przewozie wymaga wyczerpania obligatoryjnego trybu reklamacji.

Szczegółowe zasady reklamacji w krajowym prawie transportowym zostały opisane w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego z 24 lutego 2006 r.

Podkreślić należy, iż treść rozporządzenia, z uwagi na wprowadzenie nowych praktyk i zasad na rynku transportowym na przestrzeni lat, była postrzegana jako relikt zamierzchłych czasów. W związku z tym ustawodawca dokonał nowelizacji rozporządzenia, która wchodzi w życie w dniu 23 marca 2018 r.

Sprawdź w czym jeszcze może Ci pomóc nasza Kancelaria – prawo transportowe.

Zmiany w prawie transportowym

  • wprowadzenie reklamacji elektronicznej oraz ustnej do protokołu obok reklamacji pisemnej,
  • obowiązek przewoźnika potwierdzenia przyjęcia reklamacji w ciągu 7 dni,
  • określenie granicznej daty możliwości złożenia reklamacji,
  • elementy z których powinna się składać reklamacja oraz formę załączników,
  • termin w którym uznaje się, że odpowiedź na reklamację została udzielona przez przewoźnika,
  • procedurę uzupełnienia reklamacji przez uprawnionego – na żądanie przewoźnika.

Jednocześnie ustawodawca wskazał, że do postępowań reklamacyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Ilość zmian oraz ich rewolucyjne znaczenie wymaga od podmiotów świadczących usługi na rynku transportowym zmiany treści regulaminów świadczenia usług, albowiem ww. przepisy mają charakter bezwzględnie obowiązujący.

Potrzebujesz pomocy w zakresie prawa transportowego? Sprawdź szczegóły i skorzystaj z usług naszej Kancelarii:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190