Prawo spadkowe – zachowek

Czy wiesz w jakim terminie przedawnia się roszczenie o zachowek?

Jednym z najczęściej spotykanych roszczeń na gruncie prawa spadkowe jest roszczenie spadkobierców o tzw. zachowek.

Z uwagi na fakt, iż roszczenie o zachowek ma charakter roszczenia majątkowego ulega przedawnieniu.

Zgodnie z art. 1007 Kodeksu cywilnego roszczenia o zachowek przedawniają się z upływem 5 lat od dnia otwarcia spadku.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż ww. przepis został znowelizowany w 2011 r. Wcześniejszy termin przedawnienia wynosił 3 lata. W związku z powyższym pojawia się problem: jakie przepisy stosować do spraw, które powstały przed nowelizacją a które nie uległy jeszcze przedawnieniu. zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2011 r.:
Art. 8 Do roszczeń, o których mowa w art. 1007 ustawy, o której mowa w art. 1, powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nie przedawnionych, stosuje się przepisy tego artykułu w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Podkreślić dodatkowo trzeba, iż do roszczeń o zachowek stosuje się ogólne przepisy m.in. przerwaniu biegu przedawnienia. W związku z tym zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego przerywa bieg przedawnienia złożony wniosek przez spadkobiercę o stwierdzenie nabycia spadku po osobie zmarłej.

W związku z powyższymi regulacjami należy wskazać, iż prawo spadkowe w sposób odrębny niż przepisy ogólne Kodeksu cywilnego kształtuje zasady przedawnienia roszczeń o zachowek. Dla osób dziedziczących spadek jest to na pewno jedna z najważniejszych instytucji prawa spadkowego. Dlatego przed przyjęcie spadku lub darowizny warto zastanowić się nad konsekwencjami w zakresie m.in. wysuwanych roszczeń o zachowek przez innych spadkobierców.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190