Prawo przewozowe – odpowiedzialność przewoźnika

Odmowa przyjęcia przesyłki do przewozu prze przewoźnika na gruncie ustawy Prawo przewozowe.

Na gruncie ustawy Prawo przewozowe jednym z podstawowych obowiązków przewoźnika jest sprawdzenie stanu przesyłki oraz jej opakowania. W przypadku zaniedbania ww. obowiązku przewoźnik może liczyć się z tym, że poniesie odpowiedzialność np. w przypadku uszkodzenia lub ubytku towaru.

Dlatego przewoźnik może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, jeżeli uzna, że stan rzeczy jest wadliwy, opakowanie niedostateczne lub gdy rzeczy, które wymagają opakowania, nie zostały przez nadawcę w ogóle opakowane. Tym samym może uchronić się od odpowiedzialności za powstałą szkodę transportową.

Przyjmuje się, iż odmowa przyjęcia przesyłki jest uprawnieniem przewoźnika.

Oczywistym jest, iż w przypadku odmowy przyjęcia przesyłki do przewozu pojawia się problem w relacjach nadawca – przewoźnik. Często zdarza się, iż strony odstępują od zawartych umów lub też odmowa przyjęcia towaru przez przewoźnika była nieuzasadniona.

Dlatego aby uchronić się od powyższych problemów Prawo przewozowe przyznaje dodatkowe uprawnienie przewoźnikowi.Przewoźnik w takiej sytuacji może uzależnić przyjęcie przesyłki pod warunkiem złożenia przez nadawcę towaru odpowiedniego oświadczenie o stanie przesyłki. Powyższe oświadczenie winno być umieszczone w liście przewozowym.

Konstrukcja prawna przewidziana w Prawie przewozowym może nie jest idealnym rozwiązaniem, albowiem w praktyce przewoźnicy często biorą na siebie odpowiedzialność za wadliwy stan przesyłki. Natomiast nadawcy towaru odmawiają dokonania wpisów w liście przewozowym. Jednakże pozwala na zaoszczędzenie przewoźnikom czasu i pieniędzy, a jej skuteczne wykorzystywania pozwala uchronić przewoźnika o odpowiedzialności za powstałą w czasie przewozu szkodę transportową.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190