Prawo pracy

Prawo pracy – stosunki pracownicze

Kancelaria świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi stosunków pracowniczych. Prowadzimy pomoc prawną, m.in. w zakresie sporządzania i opiniowania umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, oraz umów o indywidualnym i zbiorowym powierzeniu odpowiedzialności za mienie, jak również umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i umowy o dzieło) będące podstawą współpracy przedsiębiorców z osobami trzecimi.

PRAWO PRACY – POMAGAMY W:

  • sporach dotyczących stosunku pracy (rozwiązanie umowy o pracę, ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, zakaz konkurencji),
  • sporach dotyczących roszczeń pracownika w stosunku do pracodawcy (odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę, odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, odszkodowanie za mobbing, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, sprostowanie świadectwa pracy),
  • sporach dotyczących czasu pracy (nadgodziny i ich rozliczanie, praca w porze nocnej, delegacje służbowe i ich rozliczanie, czas pracy kierowców, zadaniowy czas pracy),
  • sporach dotyczących wypłaty odszkodowania za wypadki przy pracy,
  • sporach dotyczących zwolnień grupowych i odpraw.
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190