Prawo karne

Pomoc w zakresie prawa karnego

Prawnicy Kancelarii podejmują się roli obrońców i pomagają Klientom odnaleźć się w realiach procesu karnego i skomplikowanych zagadnień prawnych w nim występujących. Pomagamy również osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W ramach prawa karnego prawnicy Kancelarii świadczą kompleksowe usługi obejmujące przede wszystkim reprezentację przed organami ścigania (policją i prokuraturą) oraz przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Sprawdź pełen zakres usług – doświadczony zespół adwokatów od spraw karnych.

Pomoc w zakresie prawa karnego obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych,
 • obronę w sprawach karnych, wykroczeniowych i karnoskarbowych,
 • obronę w postępowaniu wykonawczym, w tym:
  • w sprawach o odroczenie wykonania kary,
  • w sprawach o udzielenie przerwy w wykonaniu kary,
  • w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary,
  • w sprawach o zarządzenia wykonania kary,
  • w sprawach wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego,
 • sporządzanie pism procesowych, w tym
  • zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw,
  • zażaleń,
  • apelacji,
  • kasacji,
  • prywatnych aktów oskarżenia,
  • powództw cywilnych w ramach postępowania karnego (tzw. powództw adhezyjnych),
  • wniosków w postępowaniu wykonawczym.
 • wszczynaniem postępowań karnych w imieniu osób pokrzywdzonych przestępstwem,

Nasze usługi świadczymy zarówno po stronie obrony, jak i oskarżenia.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190