Polisolokaty

Polisolokaty – pomagamy

Od 2012 r. pomagamy Naszym Klientom w sporach z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi związanymi z odzyskaniem opłat likwidacyjnych oraz innych opłat pobranych przez Ubezpieczyciela.

 

Zazwyczaj pierwszym pytaniem Naszych Klientów jest: czy walka w sądzie z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi jest trudna?

Spory z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi

Wbrew obiegowej opinii spory z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi są sporami trudnymi i wielowątkowymi. Dlatego też Nasza Kancelaria do każdej sprawy podchodzi w sposób indywidualny.

 

W toku postępowania Towarzystwo Ubezpieczeniowe powołuje szereg dowodów świadczących o tym, że polisolokaty nie naruszają obowiązujących przepisów tj. z zeznań świadków (agenta ubezpieczeniowego, aktuariusza), dowód z opinii biegłych. Dodatkowo w ramach argumentacji prawnej Towarzystwa Ubezpieczeniowe powołują opinie prawne autorytetów z dziedziny prawa ubezpieczeniowego oraz stanowiska organizacji ubezpieczeniowego samorządu.

Odzyskanie środków

Powyższe sprawia, że walka w sądzie o odzyskanie środków z polisolokaty jest sprawą złożoną, która w większości przypadków powinna być prowadzona przez osoby z doświadczeniem oraz odpowiednią wiedzą merytoryczną.

Sprawdź jak uzyskać zwrot opłaty likwidacyjnej.

W umowach polisolokat kwestionujemy:

 • zapisy umowne dotyczące opłat likwidacyjnych, opłat administracyjnych, opłat od wykupu itp.,
 • zapisy umowne dotyczące ustalania wartości jednostek funduszu kapitałowego – co wpływa na wartość zainwestowanych środków,
 • zapisy umowne dotyczące opłat likwidacyjnych, opłat administracyjnych, opłat od wykupu itp.,
 • zapisy umowne dotyczące ustalania wartości stanu konta po rozwiązaniu umowy.

Pomagamy w:

 • postępowaniu mediacyjnym,
 • postępowaniu w sprawie rozwiązania polisolokaty,
 • postępowaniu sądowym,
 • postępowaniu egzekucyjnym.

Spory sądowe związane z polisolokatami prowadzimy m.in. przeciwko:

 • AXA
 • AEGON
 • ALLIANZ
 • COMPENSA
 • GENERALI
 • OPEN LIFE
 • PKO
 • Vienna Life (Skandia)
 • EUROPA
 • WARTA

Oferujemy bezpłatną analizę dokumentów polisolokat związanych z zawartą umową

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190