Polisolokata – zwrot opłaty likwidacyjnej

Sukces Kancelarii w sporze o zwrot opłaty likwidacyjnej z tytułu rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Jak odzyskać środki z polisolokaty? Jest to najczęściej stawiane pytanie przez Naszych klientów w sprawach o odzyskania opłaty likwidacyjnej z polisolokaty.

Niestety w wielu przypadkach sprawa o odzyskanie środków z polislokaty jest prowadzona przez Kancelarię w postępowaniu sądowym.

W związku z tym miło Nam poinformować, iż w zeszłym tygodniu po raz kolejny Kancelaria udanie reprezentowała Klienta w sporze z Towarzystwem Ubezpieczeniowym – czego wynikiem jest prawomocny wyrok zasądzający na rzecz Klienta blisko 60.000 zł tytułem zwrotu opłaty likwidacyjnej.

Analizując merytorycznie sprawę Sąd doszedł do wniosku, że postanowienia umowę przewidujące możliwość pobierania opłat likwidacyjnych, które nie stanowią ekwiwalentu świadczenia dla konsumenta, w sposób rażący naruszają interes konsumenta i są sprzeczne z dobrymi obyczajami. Co więcej, ukształtowanie ww. sposób wzorca umownego, który umożliwia pobranie ww. opłaty stanowi niczym nie usprawiedliwione przerzucenie ryzyka prowadzonej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe działalności gospodarczej.

Jest to kolejny wyrok potwierdzający stanowisko Kancelarii w sporach związany ze zwrotem opłaty likwidacyjnej z polisolokaty.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190