Oferta usług prawnych w zakresie transportu, spedycji i logistyki

W dobie nieustającego rozwoju branży przewozowej, spedycyjnej oraz logistycznej wiele podmiotów gospodarczych szuka pomocy prawnej w zakresie skutecznego zabezpieczenia swoich interesów. Praktyka wskazuje, że bardzo wiele umów transportowych występujących w obrocie zawiera postanowienia, które w świetle norm wynikających z Prawa przewozowego i Konwencji CMR są nieważne. Dlatego nasza propozycja jest efektem szeregu doświadczeń we współpracy z klientami, z których wynika, że nieodpowiednie przygotowanie działalności firmy od strony prawnej często staje się przyczyną wielu problemów oraz naraża firmę na niepotrzebne koszty, a Przedsiębiorców na dodatkowy stres. Dlatego pragnąc wypełnić tę lukę w funkcjonowaniu wielu firm, proponujemy Przedsiębiorcom z branży TSL nawiązanie współpracy w zakresie obsługi prawnej.

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Michałowskiego specjalizuje się w szczególności w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu i spedycji. Długoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu funkcjonowania łańcucha dostaw pozwala na rzetelną oraz kompleksową obsługę prawną w następujących aspektach:

 • Prowadzenie i podejmowanie czynności prawnych w postępowaniu przedsądowym (windykacja należności przedsądowa)
  • sporządzanie dokumentów przewidzianych przez przepisy prawa przewozowego: reklamacja, odpowiedź na reklamację, wezwanie do zapłaty,
  • windykacja należności pieniężnych,
  • prowadzenie korespondencji oraz negocjacji z dłużnikami z tytułu zaległego frachtu.
 • Prowadzenie i podejmowanie czynności prawnych w postępowaniu sądowym (windykacja sądowa):
  • reprezentowanie przedsiębiorców z branży TSL przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • reprezentowanie przedsiębiorców z branży TSL w postępowaniu egzekucyjnym.
 • Prowadzenie i podejmowanie czynności prawnych w postępowaniu przed zakładami ubezpieczeń z tytułu wyrządzenia szkody transportowej:
  • ustalanie zakresu odpowiedzialności podmiotów uczestniczących w przewozie za powstałe szkody oraz dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu,
  • opiniowanie umów ubezpieczenia (OCP, OCS i innych) pod kątem zapewnienia optymalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w tym również prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielami,
  • nadzór nad likwidacją szkód w toku dochodzenia roszczeń od zakładów ubezpieczeń oraz zastępstwo procesowe w sprawach przeciwko ubezpieczycielom.
 • Prowadzenie i podejmowanie czynności prawnych w postępowaniu przed organami administracji publicznej.
 • Przygotowywanie dokumentów firmowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.:
  • projektów umów przewozu, spedycji, współpracy i innych umów regulujących zobowiązania stron związanych z Prawem przewozowym i Konwencją CMR,
  • opinii prawnych, w tym uwzględniającą problematykę czasu pracy kierowców,
  • regulaminów pracy, wynagradzania i innych dokumentów związanych z działalnością przedsiębiorstwa z branży TSL.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190