Odszkodowanie za hałas – Lotnisko Ławica, Krzesiny, Chopina

Odszkodowanie za „hałas” ulega przedawnieniu po 10 latach – Lotnisko Ławica, Krzesiny, Chopina.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 04 grudnia 2013 r. (sygn. akt:  II CSK 161/13) roszczenie właściciela nieruchomości (znajdującej się w strefie ograniczonego użytkowania) z tytułu obniżenia wartości nieruchomości przedawnia się z upływem 10 lat.

Jak wynika z ustnych motywów wyroku roszczenie właściciela nieruchomości nie jest roszczeniem powstałym na skutek winy lotniska, ani roszczeniem wynikającym z umowy pomiędzy lotniskiem a właścicielem nieruchomości. Tym samym uznać należy, iż przedmiotowe odszkodowanie wynika wyłącznie z faktu ograniczenia praw właścicielskich posiadacza nieruchomości w związku z utworzeniem strefy ograniczonego użytkowania – co uzasadnia stosowanie przepisów ogólnych. Sąd nie uwzględnił argumentacji prawnej Lotniska Krzesiny w której przekonywano, że odszkodowanie wynika z działalności lotniska i dlatego termin do jego żądania wynosi tylko trzy lata.

Na marginesie Kancelaria przypomina, iż aby można było dochodzić swoich roszczeń od zarządcy lotniska należy w 2 letnim okresie od daty wejścia w życie uchwały ustanawiającej strefę ograniczonego użytkowania zgłosić zarządcy swoje roszczenia. Po upływie ww. terminu prawo do zgłaszania roszczeń wygasa.

Osoby zainteresowane pomocą prawną w przedstawionym zakresie zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190