Odszkodowanie – lotnisko Ławica – precedensowy wyrok

Odszkodowanie za hałas również dla mieszkańców strefy zewnętrznej ustanowionej wokół lotniska Ławica.

Tak orzekł niedawno Sąd Okręgowy w Poznaniu uchylając wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.

Sąd I instancji oddalając powództwo Klienta Kancelarii uznał, że wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotniska Ławica tj. strefy zewnętrznej, nie uprawnia mieszkańców do wystąpienia z powództwem o obniżenie wartości nieruchomości.

Natomiast Sąd II instancji w wyniku złożonej przez Kancelarię apelacji doszedł do odmiennego stanowiska, wskazując przy tym, iż samo położenie nieruchomości w strefie zewnętrznej może powodować ujemne skutki dla wartości nieruchomości. Wysokość obniżenia wartości nieruchomości winna być obliczona przez biegłego sądowego.

Przedmiotowy wyrok daje szanse pozytywnego zakończenia sporu z Ławicą. Przypominamy, iż wcześniej Sądy I instancji hurtowo oddalały powództwa mieszkańców strefy zewnętrznej.

Osoby, które jeszcze nie wytoczyły powództwa związanego z obniżeniem wartości ich nieruchomości zapraszamy do współpracy i kontakt z Kancelarią.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190