Ochrona praw dłużników

Prawa dłużnika

W realiach dzisiejszego świata bardzo łatwo popaść w długi, ciężej zaś je spłacić. Często bywa tak, że to wypadki losowe zmuszają nas do zadłużania, która to sytuacja nie jest przecież komfortowa. Dług należy bowiem spłacić, tylko jak to zrobić, gdy nie mamy pieniędzy? Do tego niespłacony dług może oznaczać liczne telefony czy wezwania z różnorodnych firm windykacyjnych, których działanie nie rzadko oscyluje na granicy prawa. Tymczasem dłużnik też ma określone prawa.

Pomoc prawna dłużnikom, w szczególności:

 • obrona przed pozwami składanymi przez fundusze sekurytyzacyjne w trybie e-sąd, upominawczym, zwykłym,
 • obrona przed przedawnionymi roszczeniami o zapłatę,
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach o zapłatę, w tym składanie pism procesowych oraz środków zaskarżenia, tj. odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, apelacji,
 • opracowywanie pism wzywających wierzyciela do zaniechania naruszeń praw dłużnika,
 • opracowywanie zawiadomień do organów ścigania na te działania podejmowane przez wierzycieli, co do których zachodzi podejrzenie, iż mogą stanowić przestępstwo.

Pomagamy w sporach m.in. z:

 • BEST
 • Intrum Justitia
 • Kruk
 • HOIST
 • Prokura
 • Ultimo
 • Presco
 • Kredyt Inkaso
 • Provident
 • Corpus Iuris
 • oraz w sporach związanych z zawartą umową kredytu lub pożyczki.
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190