Ochrona lokatorów – odszkodowanie za lokal socjalny

Wszystkim osobom posiadającym legitymację do dochodzenia od gminy odszkodowania za szkodę zw. z niedostarczeniem lokalu socjalnego uprawnionemu lokatorowi polecamy zapoznać się z treścią uchwały Sądu Najwyższego z dnia 03 grudnia 2014 r. (III CZP 92/14).

Przedmiotowa uchwała dotyczy problematyki współwłasności nieruchomości i możliwości dochodzenia przez jednego ze współwłaścicieli całości odszkodowania od gminy.

Sentencja uchwały:

Współwłaściciel nieruchomości może dochodzić od gminy odszkodowania w pełnej wysokości za szkodę wynikłą z niedostarczenia uprawnionemu lokatorowi lokalu socjalnego (art. 209 k.c. w związku z art. 417 k.c. i art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.).

Zapraszamy wszystkich osoby zainteresowane problematyką prawa lokalowego, ochroną lokatorów oraz kwestią odzyskiwania długów związanych z prawem lokatorskim do współpracy.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190