Ochrona konkurencji i konsumentów

Zmiana wysokości prowizji (interchange) za dokonanie płatności kartą płatniczą.

W dniu 20 września 2013 r. Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o usługach płatniczych, która wprowadza maksymalną wysokość prowizji za dokonanie płatności bezgotówkowej kartą płatniczą. Dotychczas opłata (interchange) jaką sklep musi oddać bankowi za dokonanie płatności przez klienta kartą bankową wynosi 1,2 – 1,3 %. Nowelizacja zmienia maksymalny limit wartości prowizji do 0,5 % wartości transakcji bezgotówkowej.

Nowe przepisy mogą w praktyce powodować wiele problemów interpretacyjnych, albowiem w ustawie znajduje się legalna definicja karty płatniczej tj. karta uprawniająca do wypłaty gotówki lub umożliwiająca złożenie zlecenia płatniczego. Jednakże nie wiadomo czy przedmiotowa definicja odnosi się do sytuacji w której płatność dokonywana jest za pomocą płatności mobilnych z wykorzystaniem karty zintegrowanej z telefonem komórkowym.

Ustawa oczekuje na podpis Prezydenta. Według ustawy nowe przepisy mają wejść w życie w dniu 01 stycznia 2014 r.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190