Obsługa prawna firm

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorstw, na bieżąco uczestnicząc przy podejmowaniu decyzji biznesowych na wszelkich szczeblach danej organizacji. Naszym celem jest pomoc przy wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności, uwzględniając zmieniające się warunki biznesowe.

Obsługa prawna firm skupia się na następujących dziedzinach prawa:

  • prawo korporacyjne: kompleksowa obsługa procesu rejestracji spółek, w tym doradztwo w zakresie sporządzania projektu umowy lub statutu spółki, przygotowanie dokumentów rejestracyjnych oraz reprezentacja przed sądem rejestrowym i organami administracji państwowej; opracowywanie i opiniowanie dokumentacji korporacyjnej spółek, w tym regulaminów pracy zarządu i rady nadzorczej, uchwał organów spółek i innych aktów korporacyjnych; sporządzanie dokumentacji i doradztwo w procesie przekształceń, łączeń i podziałów spółek handlowych, reprezentacja w sprawach związanych z odpowiedzialnością członków władz spółki,
  • kontrakty i transakcje handlowe: uważamy, iż od treści umowy zależeć będzie sukces przeprowadzonych działań. Udzielamy pomocy prawnej w trakcie negocjacji handlowych dotyczących umów w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań kontraktowych oraz najpełniejszego zabezpieczenia interesów Klienta,
  • rozwiązywanie sporów: Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Michałowskiego zapewnia kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców w prowadzeniu sporów sądowych i pozasądowych na każdym ich etapie m.in. w zakresie postępowań zabezpieczających, sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych, czy w toku prowadzonych negocjacji i mediacji,
  • windykacja należności: płynność finansowa przedsiębiorstwa zależy w głównej mierze od terminowej realizacji zobowiązań przez kontrahentów. W związku z tym Kancelaria już na etapie zawierania umów lub przeprowadzania transakcji rekomenduje Klientom formy zabezpieczenia swoich wierzytelności. Ponadto Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w procesie windykacji należności.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190