Obsługa prawna firm – windykacja należności

Kłopoty w odzyskaniu należnych wierzytelności to jeden z poważniejszych problemów polskich przedsiębiorców. Skutkiem braku uzyskania zaspokojenia swojej wierzytelności są zatory płatnicze, które często są przyczyną utraty płynności finansowej czy bankructwa firm. Dlatego też nie czekając na rekcję dłużnika warto zabezpieczyć jak najlepiej swoje prawa.

W związku z powyższym w ramach obsługi prawnej firm zapraszamy do skorzystania z usług windykacyjnych Naszej Kancelarii.

Zapraszamy do przesłania Nam w formie skanów wszelkich dokumentów związanych z istniejącą wierzytelnością. Dokonamy bezpłatnej analizy sprawy oraz wskażemy dopasowaną do Państwa potrzeb drogę odzyskania należności.

Oferta Kancelarii jest skierowana zarówno dla Klientów, którzy dopiero podejmują pierwsze czynności windykacyjne, jak również dla tych Klientów, którzy posiadają już stosowny nakaz zapłaty, wyrok itp.

Nie chcemy opisywać jak pracujemy, z ilu etapów składa się Nasza praca w zakresie windykacji należności pieniężnej, czy też jaką mamy skuteczność w egzekwowaniu należności. Podkreślamy i każda sprawa ma charakter indywidualny oraz każda podjęta czynność może mieć wpływ na daną sprawę np. wpływ wyboru postępowania w trybie EPU lub w trybie zwykłym na właściwość miejscową sądu rozstrzygającego sprawę i ponoszone przez strony koszty w tym zakresie.

Dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do indywidualnego kontaktu z Kancelarią w celu omówienia szczegółów współpracy:

tel: 694 281 190
email: [email protected]

Jednocześnie w ramach obsługi prawnej firm zapraszamy do współpracy w zakresie obsługi prawnej w ramach prawa korporacyjnego, kontraktów i transakcji handlowych, rozwiązywania sporów.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190