Nieruchomości i inwestycje budowlane

Inwestycje w nieruchomości – pomoc prawna

Kancelaria świadczy usługi z zakresu nabywania, zbywania oraz zagospodarowania nieruchomości. Jednocześnie zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych w procesie budowlanym. Przeprowadzamy audyty oraz zapewniamy pomoc prawną w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości.

Sprawdź także pełen zakres usług naszej kancelarii adwokackiej – nieruchomości i inwestycje budowlane.

Zakres pomocy prawnej

  • kompleksowa obsługa prawna w zakresie nabywania oraz zbywania prawa własności nieruchomości oraz ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych,
  • audyt prawny nieruchomości,
  • udział w postępowaniach negocjacyjnych, w tym reprezentacja przed bankami w zakresie umów kredytowych, pożyczek oraz przygotowanie dokumentacji finansowej,
  • opracowywanie umów deweloperskich, najmu, dzierżawy, zarządzania nieruchomościami itp.,
  • opracowywanie umów związanych z procesem budowlanym, w tym umów z architektami, wykonawcami czy projektantami,
  • reprezentacja w postępowaniach cywilnych tj. o zniesienie współwłasności nieruchomości, o stwierdzenie nabycia spadku, w postępowaniach wieczystoksięgowych, o stwierdzenie zasiedzenia, o ustanowienie służebności przesyłu itp.,
  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych na wszystkich etapach procesu budowlanego, w tym w szczególności zastępstwo prawne w zakresie ustalenia warunków zabudowy, udzielenia pozwolenia na budowę itp.,
  • reprezentacja w postępowaniach odwoławczych oraz przed organami administracji budowlanej,
  • reprezentacja w postępowaniach sądowo – administracyjnych w zakresie prowadzonych inwestycji budowlanych.
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190