Likwidacja polisolokaty – jak to zrobić?

Likwidacja polisolokaty

Procedura likwidacji polisolokaty jest procesem złożonym i składającym się z kilku etapów.
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż proces likwidacji polisolokaty należałoby rozpocząć od analizy treści ogólnych warunków umowy.

Dzięki temu będzie możliwe zapoznanie się z warunkami formalnymi, które umożliwią likwidację polisolokaty.

Wypowiedzenie umowy polisolokaty

Najczęściej będzie to ograniczało się do złożenia towarzystwu ubezpieczeniowemu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy – na przygotowanym formularzu i przesłanie ww. oświadczenia na adres mailowy lub siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego.

Po dotarciu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłaty konsumentowi środków pieniężnych zgromadzonych podczas trwania umowy. Czas wypłaty ww. środków jest uzależniony od treści ogólnych warunków umowy.

Zwrot opłaty likwidacyjnej

Jednakże jak się w rzeczywistości okazuje towarzystwa ubezpieczeniowe zamiast zwrócić całość środków zgromadzonych na koncie – po likwidacji polisolokaty – zatrzymują część kwoty stanowiącej opłatę likwidacyjną.

Zadzwoń do nas

Adwokat Piotr Markowski
Radca prawny Piotr Michałowski

Napisz do nas


   

   

  Odzyskanie środków po likwidacji polisolokaty

  Czy taka praktyka jest zgodna z prawem ? Według Naszej opinii brak wypłaty całości środków pieniężnych po likwidacji polisolokaty stanowi naruszenie prawa. W związku z tym istnieje konieczność wytoczenia powództwa o zatrzymane środki pieniężne.

  Wskazanie prezesa UOKIK

  Jak wskazał Prezes UOKIKU koszty działalności ubezpieczyciela nie uzasadniają nałożenia na konsumenta wysokich opłat likwidacyjnych w związku z likwidacją polisolokaty:

  • Działalność ubezpieczeniowa jest działalnością zarobkową, która ma być nakierowana na osiągnięcie zysku. Nie wyklucza to jednak takiej sytuacji, kiedy działalność ta będzie przynosić straty. Wymogi prowadzenia reglamentowanej działalności ubezpieczeniowej wymagają jednak, że powstałe niedobory w środkach własnych muszą być pokrywane z dodatkowych kapitałów.

  Ryzyko poniesienia straty jest ryzykiem gospodarczym ubezpieczyciela, które musi zostać uwzględnione w prowadzonej działalności. Nie może jednak to prowadzić do stosowania rozwiązań umownych, które bezprawnie stawiają strony kontraktu w nierównej pozycji.

  Rozwiązania godzące w równowagę kontraktową i zasadę równorzędności stron umowy ubezpieczenia naruszają dobre obyczaje, co pozwala je zakwalifikować jako naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

  Zobacz także
  Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190