Kontrola korespondencji służbowej pracownika przez pracodawcę – uwagi do wyroku ETS

W zeszłym tygodniu media informowały, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż pracodawcy co do zasady przysługuje uprawnienie do kontroli korespondencji mailowej pracownika a takie działanie nie stanowi naruszenia prawa do prywatności pracownika oraz tajemnicy korespondencji.

Niestety uboga treść artykułów prasowych oraz ich lakoniczność nie może stanowić podstawy prawnej dla pracodawców, która mogłaby przesądzać w sposób jednoznaczny o uprawnieniach pracodawcy. Należy pamiętać, iż wyrok ETS dotyczył konkretnej sprawy oraz tak naprawdę prawa obcego.

Dlatego też pracodawca w Polsce, aby nie narazić się na zarzut naruszenia praw i wolności pracownika winien odpowiedzieć sobie na podstawowe 2 pytania. Po pierwsze, czy umowa o pracę lub regulamin o pracę zezwala pracownikom na korzystanie ze służbowego maila do celów prywatnych Po drugie, czy umowa o pracę lub regulamin dają uprawnienie pracodawcy możliwość monitorowania korespondencji mailowej.

W przypadku gdy zabronione jest używanie przez pracowników maila służbowego do celów prywatnych, jak i przewidziana jest możliwość kontroli korespondencji mailowej przez pracodawcę to pracodawca posiada pełne prawo do kontroli korespondencji z zastrzeżeniem, że kontrola musi mieć z góry określony cel. Sprawa komplikuje się, gdy ww. kwestię nie są w ogóle uregulowane. Dlatego należy pamiętać o tzw. „zwyczajach” przyjętych u danego pracodawcy, albowiem może okazać się, iż sam pracodawca zezwalał na korzystanie ze służbowych maili do celów prywatnych.

W związku z powyższym sugerujemy pracodawcom przeprowadzenie audytu prawnego pod względem poprawności zapisów umów i regulaminów dotyczących problematyki kontroli korespondencji pracownika.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190