Kontrakty handlowe

Przygotowanie kontraktów handlowych

Doradzamy na każdym etapie tworzenia kontraktów handlowych: od sporządzenia planu kontraktu, jego negocjowania, wykonywania, aż po jego zakończenie. Uważamy, iż od treści umowy zależeć będzie sukces przeprowadzonych działań, a pomoc naszej Kancelarii doprowadzi do najpełniejszego zabezpieczenia interesów Klienta.

Kontrakty handlowe w zakresie:

  • analizę ryzyk związanych z przystąpieniem do określonego projektu oraz tworzenie modelu współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami,
  • doradztwo prawne w zakresie zabezpieczenia interesów wynikających z umowy,
  • sporządzanie i opiniowanie umów oraz porozumień w obrocie profesjonalnym, jak i w obrocie z udziałem konsumentów,
  • reprezentacja w postępowaniach negocjacyjnych dotyczących zawieranych umów lub transakcji handlowych,
  • analiza ryzyk związanych z realizacją kontraktu,
  • reprezentacja w dochodzeniu roszczeń i uprawnień wynikających z realizacji przez strony kontraktu.

Pomoc prawna

  • bieżące doradztwo w zakresie zawierania umów dotyczących organizacji komunikacji miejskiej,
  • doprowadzenie do zawarcia ugody w zakresie bezumownego korzystania przez przedsiębiorstwo górnicze z nieruchomości sąsiednich,
  • dostosowanie procedury sprzedaży nieruchomości przez dewelopera do obowiązującego porządku prawnego,
  • doradztwo w przygotowaniu modelowych umów świadczenia usług marketingowych dla klienta z branży IT wraz z wykonaniem audytu zgodności umów z regulaminem portalu społecznościowego.
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190