Konferencja w Warszawie

Zapraszamy na szkolenie: Prawo przewozowe, Konwencja CMR – czyli Problematyczne aspekty umów transportowych w praktyce.

Miło Nam poinformować, iż w dniach 17 – 18 grudnia 2014 r. Kancelaria będzie uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym „Problematycznych aspektów umów transportowych w praktyce”.

Mecenas Piotr Michałowski będzie prowadził część szkolenia w zakresie „Zabezpieczenia i windykacje w umowie transportowej”, z uwzględnieniem specyfiki ustawy Prawo przewozowe oraz Konwencji CMR.

Aspekt zabezpieczenia swoich praw oraz późniejszy etap windykacji należności jest jednym z kluczowych aspektów działalności branży transportowej, w szczególności, iż powyższy problem nie został w pełni uregulowany w Prawie przewozowym i Konwencji CMR. Rozwój branży transportowej spowodował, iż w obrocie gospodarczym pojawiło się wiele praktyk transportowych oraz zapisów umownych które w wyniku ich wielokrotnego powielania wpisały się na stałe do kanonu umów transportowych. Pomimo, iż z roku na rok rośnie prawna świadomość środowiska transportowego w zakresie praw i obowiązków podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw, to często zdarza się, że kontrakty handlowe nie chronią należycie interesów np. stron umowy przewozowej – o czym zainteresowane podmioty dowiadują się najczęściej po wydaniu niekorzystnego wyroku przez Sąd. Jest to związane m.in. z częstym powielaniem błędnych lub niezgodnych z prawem zapisów. W związku z tym warto zastanowić się w jaki sposób zabezpieczyć swoje prawa już na etapie konstruowania umowy transportowej, aby ewentualny proces windykacji przyniósł oczekiwany efekt.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190