Karanie właściciela pojazdu za niewskazanie kierującego

Karanie właściciela pojazdu za niewskazanie kierującego – wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

W dniu 12 marca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie wydał w wyrok w sprawie o sygn. akt P 27/13 w którym stwierdził, iż zgodne z Konstytucją są przepisy które nakładają na właściciela pojazdu karę grzywny w przypadku gdy nie wskaże on komu powierzył pojazd do kierowania lub używania we właściwym czasie.

Pytanie prawne zadał Trybunałowi Sąd Rejonowy Lublin-Zachód, według którego regulacja mogła naruszać wymóg zachowania przez ustawodawcę proporcjonalności i adekwatności sankcji za czyn.

W sprawie chodziło m.in. o przypadki zarejestrowania przekroczenia prędkości przez fotoradar. Według kodeksu wykroczeń karze grzywny podlega właściciel pojazdu, który „wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie„.

Trybunał Konstytucyjny zaznaczył, iż brak sankcji grzywny mógłby powodować nagminny brak wskazywania przez właścicieli pojazdów osób którym został powierzony samochód – co spowodowałoby, iż ww. przepis prawa stałby się przepisem martwym.

Z informacją prasową po wydanym orzeczeniu, przygotowaną przez Trybunał Konstytucyjny, można zapoznać się pod linkiem:
http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/6756-wskazanie-sprawcy-wykroczenia-drogowego/

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190