Jak odzyskać środki z polisolokaty

Jest to najczęściej stawiane pytanie przez Naszych klientów w sprawach związanych z odzyskaniem opłaty likwidacyjnej, wartości wykupu oraz innych opłat pobieranych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Michałowskiego od 2012 r. reprezentuje Klientów w sporach związanych z uznaniem postanowień umownych dotyczących m.in. opłat likwidacyjnych, opłat od wykupu, opłat administracyjnych za niewiążące konsumentów.

Dlaczego występujemy po stronie konsumentów?

Dlatego, iż uważamy, że system sprzedaży umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym został tak skonstruowany, że konsument nie był w stanie przewidzieć rzeczywistych ryzyk związanych z podpisaniem umowy. Oczywistym jest, że towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają stosowne podpisy klientów pod treściami wskazującymi, że konsument wiedział z jakim ryzykiem wiąże się podpisanie danej umowy. Jednakże samo podpisanie ww. umowy nie jest elementem przesądzającym.

Dlaczego tak uważamy?

Dlatego, iż prowadzone przez Nas postępowania sądowe wskazują, że towarzystwa ubezpieczeniowe opierają zasadność pobieranych opłat na fakcie, iż stanowią one zwrot równowartości poniesionych przez towarzystwa kosztów. Jednakże podkreślić należy, iż treść zawartych umów w żaden sposób nie wskazują, że np. opłaty likwidacyjne stanowią zwrot poniesionych przez ubezpieczyciela kosztów. Po drugie, uważamy, że takie ukształtowanie umowy powoduje przerzucenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej przez towarzystwo ubezpieczeniowe na barki konsumenta.

Czy łatwo jest odzyskać środki z polisolokaty?

Wbrew obiegowej opinii spory dotyczące polisolokat są sporami trudnymi oraz czasochłonnymi. Dlatego oddanie w sprawy w ręce profesjonalistów przyspieszy oraz ułatwi dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Na powyższe ma wpływ fakt, iż na rynku istnieje kilkaset różnego rodzaju umów mających charakter polisolokat. Nie każda umowa kształtuje prawa konsumenta sprzecznie z prawem. Tym samym nie każdą umowę można kwestionować na drodze sądowej. Również zmieniające się na przestrzeni lat interpretacje prawne w zakresie charakteru umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym powodują, iż proces o odzyskanie pobranych nienależnie opłat jest skomplikowany

Jakimi kierujemy się wartościami?

Doświadczenie, profesjonalizm, dyskrecja. To podstawowe wartości, które towarzyszą Nam podczas rozwiązywania problemów Naszych klientów. Jednocześnie stawiamy na indywidualne podejście do sprawy.

Czy warto nawiązać z Nami współpracę?

Oferujemy bezpłatną analizę dokumentów związanych z zawartą umową.

Sprawdź Nas!

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190