Doradztwo korporacyjne

Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorstw, na bieżąco uczestnicząc przy podejmowaniu decyzji biznesowych na wszelkich szczeblach danej organizacji. Naszym celem jest pomoc przy wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności, uwzględniając zmieniające się warunki biznesowe.

Prawo korporacyjne w zakresie:

  • kompleksowej obsługi procesu rejestracji spółek, w tym doradztwa w zakresie sporządzania projektu umowy lub statutu spółki, przygotowanie dokumentów rejestracyjnych oraz reprezentacja przed sądem rejestrowym i organami administracji państwowej,
  • opracowywania i opiniowania dokumentacji korporacyjnej spółek, w tym regulaminów pracy zarządu i rady nadzorczej, uchwał organów spółek i innych aktów korporacyjnych,
  • przygotowywania oraz negocjowania umów wspólników, umów typu joint venture oraz umów członków organów i prokurentów,
  • sporządzania dokumentacji i doradztwo w procesie przekształceń, łączeń i podziałów spółek handlowych,
  • opracowywania oraz negocjowania warunków kontraktów handlowych zawieranych przez spółki,
  • wsparcia w toku restrukturyzacji podmiotów gospodarczych,
  • kompleksowej obsługi korporacyjnej spółek, w tym przygotowywania i prowadzenia walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników,
  • reprezentacji wspólników w postępowaniach sądowych m.in. w przedmiocie wyłączenia wspólnika, stwierdzenia nieważności uchwały czy uchylenia uchwały,
  • reprezentacji w sprawach związanych z odpowiedzialnością członków władz spółki.
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190